Nieuwstraat 18, Delft

Vraagprijs   € 250.000 k.k.  

Belegging Download Brochure

Omschrijving

Algemeen:

het betreft hier een appartementsrecht op eigen grond, bestaande uit een winkelruimte met secundaire ruimten op de begane grond en een kleine kelder. Het object is verhuurd en zal in deze staat ‘as is, where is’ door verkoper worden verkocht.

Locatie:

onderhavig appartementsrecht is gelegen aan de wandelroute van de parkeergarage aan de Phoenixstraat naar de Markt, Hippolytusbuurt en het Noordelijk winkelgebied van Delft. Deze locatie wordt gekenmerkt door horeca-achtige invullingen enerzijds en speciaalzaken anderzijds.

Delft Centrum:

Centrum of Binnenstad is een wijk in het centrum van Delft, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Per 31 juli 2017 woonden er 12.500 mensen verdeeld over 7.880 huishoudens. De binnenstad is sinds 2017 grotendeels autoluw of autovrij, al kon men tot in de jaren negentig van de 20e eeuw nog eenvoudig met de auto op de Markt parkeren. De binnenstad telt een aanzienlijk aantal grachten, waarvan de Oude Delft het bekendst is. De binnenstad van Delft telt verder een groot aantal eeuwenoude historische gebouwen. Vrijwel alle rijksmonumenten in Delft liggen in de binnenstad. De historische binnenstad is een beschermd stadsgezicht van Delft, officieel aangewezen door het rijk in 1976.

VVO:

uit de aanwezige NEN 2580 Meetstaat blijkt het hieronder aangegeven Verhuurbaar Vloer Oppervlak:

begane grond 49,30 m2 VVO winkelruimte.

De oppervlakten zijn gemeten op basis van de NEN 2580 .

Kelder:

de kelderruimte valt niet onder het VVO metrage (hoogte 1,38 meter), doch omvat 9,4 m2.

Frontbreedte:

netto 6,34 m1.

Kadastrale gegevens:

gemeente: Delft;
sectie: C;
Nummer: 4494;
app. Index: A-1;
aandeel: 1/4e aandeel in VVE;
t.t.v.s. bekend als : Delft C 4274;
t.t.v.s grootte: 53 m2;
soort: eigen grond;
bestemming DSO: winkelfunctie;
bouwjaar : 1750;
beschermd stadsgezicht: ja, Rijksbeschermd;
monument: ja, Rijksmonument.

Zakelijke lasten 2021:

OZB eigenaar: € 371,47
Rioolrecht: € 171,78
Waterschapsbelasting: € 23,96

Bijdrage VvE:

geen, uitsluitend naar behoefte (wel KvK registratie, gezamenlijke opstalverzekering en een kleine reserve). Thans wordt de VvE beheert door een entiteit van verkoper. Dit gaat bij verkoop over op koper.

Nutsvoorzieningen:

het object beschikt over eigen nutsvoorzieningen.

Energielabel:

C label, geldig tot 11 augustus 2031.

Bestemming:

het object valt binnen het bestemmingsplan ‘Binnenstad 2012’. Binnen dit plan staat het object aangeduid als “Enkelbestemming Centrumcentrum” (artikel 5), waarbij de navolgende bestemmingen worden genoemd:
a. wonen (onder voorwaarden);
b. detailhandel;
c. horeca;
d. dienstverlening;
e. culturele voorzieningen;
f. maatschappelijke voorzieningen;
g. diverse overige bestemmingen, doch uitsluitend op daarvoor aangewezen locaties;

Opleveringsniveau:

verkoper verkoopt het appartementsrecht oorspronkelijk uit 1750, “as is, where is” in verhuurde staat.

Huurgegevens:

gebruik: ex artikel 7:290 BW winkelruimte;
huurder: v.o.f. Droogbloemen met sfeer;
aanvangshuur:€ 15.000, -- per jaar;
huidige huur: € 15.000, -- per jaar (prijspeil maart 2021);
servicekosten: n.v.t.;
B.T.W.: van toepassing;
huurprijs-betaling: per maand vooruit;
huuringangsdatum: 1 maart 2021;
huurtermijn: 2 jaar + verlenging van 3 jaar, vervolgens telkenmale 5 jaar;
opzegtermijn: voor 1e tweejaarperiode 3 maanden en vervolgens 12 maanden opzegtermijn;
huurprijs-aanpassing: jaarlijks, voor het eerst 1 maart 2022;
zekerheidstelling: € 4.538, --;
huurovereenkomst: standaard ROZ ex artikel 7:290 BW (versie 2012).

Koopvoorwaarden:

koopsom:

€ 250.000, -- kosten koper.

B.T.W.:

het object valt niet in de B.T.W.-sfeer.

overdracht:

zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming.

notaris:

projectnotaris Notariskantoor Post Den Haag.

koopakte:

standaard NVM koopakte. 10 % waarborgsom binnen 14 dagen na wilsovereenstemming door koper te storten op
derdenrekening van notaris Post.

overige kenmerken:

de overige kenmerken zullen in de koop- c.q. overdrachtsakte worden omschreven, te weten:

het is verkoper niet bekend dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt in onderhavig object (‘as is, where is’ - clausule van toepassing).

het is verkoper niet bekend dat er sprake is van
bodemverontreiniging en er is ook geen sprake van de aanwezigheid van een ondergrondse tank t.b.v. de opslag
van vloeistoffen (‘as is, where is’ - clausule van toepassing).

verkoper zijn geen voor het oog verborgen, doch aan verkoper bekende gebreken aan onderhavige onroerende zaak bekend.

verkoper zijn geen eigendom belemmerende
erfdienstbaarheden dan wel kwalitatieve verplichtingen,
welke zouden kunnen rusten op onderhavige onroerende zaak bekend anders dan die staan vermeld in voorgaande akten.

verkoper zijn geen belemmeringen met betrekking tot het huidige gebruik en de bestemming van onderhavige onroerende zaak (winkelruimte) bekend.

‘as is, where is’:

het object wordt verkocht en geleverd ‘as is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering door verkoper aan
koper, met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken, in de staat waarin het zich ten tijde van de levering bevindt en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering. Koper doet afstand van aanspraken uit hoofde van artikel 7:15 lid 1 en 7:17 BW.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 250.000 k.k.
Wijk
Centrum
Locatie
stadscentrum / dorpskern
Postcode
2611 HK Delft
Type
Winkelruimte
Bouwjaar
1750
Totaaloppervlakte
49m²

Locatie

[ { "address": "Nieuwstraat 18", "zipCode": "2611 HK", "city": "Delft", "lat": 52.0114736, "lng": 4.3569265 } ]
[{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#e9e9e9"},{"lightness":17}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":20}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":17}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":29},{"weight":0.2}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":18}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":21}]},{"featureType":"poi.park","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#dedede"},{"lightness":21}]},{"elementType":"labels.text.stroke","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"sa turation":36},{"color":"#333333"},{"lightness":40}]},{"elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"transit","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f2f2f2"},{"lightness":19}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":20}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":17},{"weight":1.2}]}]

Documenten

Vragen of een bezichtiging plannen?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier, of bel 070 - 331 97 99.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Bewijs dat u geen robot bent. Hoeveel is ?