Papsouwselaan 133 -133a, Delft

Vraagprijs   € 595.000 k.k. — € 3.495 p.m.  

Download Brochure

Omschrijving

Algemeen:

het betreft hier een winkelruimte met achteruitgang, geheel gesitueerd op de begane grond. Het huidige interieur zal worden ontmanteld en verwijderd. Er is sprake van een zogenaamde casco verhuur.

Stand en ligging:

onderhavige winkelruimte is gesitueerd in wijk 24 te Delft tegenover winkelcentrum “In de Hoven” (met o.a. C1000, HEMA, Albert Heijn, Action etc.). De Papsouwselaan en omgeving is recent herontwikkeld. Aan de winkelstrip zelf zijn o.a. gevestigd Schoonenberg (keten gehoortoestellen), SubWay’s en direct naast deze winkel is een fietsenzaak gesitueerd.

Verhuurbaar oppervlak:

het totaal netto vloeroppervlak omvat circa 224 m² op de begane grond.

Genoemd metrage is handmatig ingemeten en derhalve indicatief. Het advies aan potentiele kandidaten de ruimte voor het aangaan van een huurovereenkomst zelf na te meten.

Frontbreedte:

circa 11 meter.

Kadastraal :

gemeente: Delft
Sectie: O
Nummer: 1632
App. Index: A-76

Gebruik:

conform artikel 7:290 BW als detailhandelsruimte. Horeca is niet toegestaan.

N.B. Formeel en moreel dient het voorgenomen gebruik te worden voorgelegd aan het bestuur van de VvE van het bovengelegen flatgebouw, waar het object eveneens deel van uitmaakt.

Parkeergelegenheid:

voor de deur zijn er in voldoende mate betaalde parkeermogelijkheden. Aan de overzijde is nabij het winkelcentrum “In de Hoven” een nieuwe parkeergarage gebouwd, die de capaciteit ter plaatse nog verder vergroot. Aan de achterzijde van het object kan men gratis parkeren.

Bereikbaarheid:

zowel met eigen vervoer als met openbaar vervoer is onderhavige locatie goed bereikbaar. De stopplaatsen van tramlijn 1 en buslijn 60 zijn nagenoeg voor de deur gesitueerd.

Opleveringsniveau:

het gehuurde zal casco worden verhuur, doch is voorzien van:

- eigen entree en achteruitgang;
- toilet;
- blokverwarming met radiatoren;
- eigen meterkast met elektra en wateraansluiting (geen gasaansluiting);
- systeemplafonds;
- TL verlichting.

Huurvoorwaarden:

huurprijs :

€ 3.495, -- per maand (€ 41.940,-- per jaar) te vermeerderen met de B.T.W..

B.T.W.:

huurder en verhuurder zullen opteren voor belaste huur/verhuur.

huurprijs-betaling:

per kwartaal vooruit.

huurtermijn:

5 jaar + verlengingen van telkenmale 5 jaar (opzegtermijn 12 maanden).

huurprijs-aanpassing:

jaarlijks, voor het eerst 12 maanden na huuringangsdatum, zal de huurprijs worden verhoogd met een vast bedrag ad € 1.000, -- per jaar te vermeerderen met de B.T.W..

servicekosten:

huurder is op voorschot-basis verschuldigd een bedrag ad € 15, -- per m² per jaar te vermeerderen met de B.T.W. ten behoeve van:

- gasverbruik blokverwarming;
- vastrecht;
- beheerskosten.

Jaarlijks zal op basis van nacalculatie een verrekening plaatsvinden.

waarborgsom:

bij ondertekening van de huurovereenkomst voldoet huurder in handen van verhuurder een waarborgsom ter grootte van zes maanden huurverplichting inclusief servicekosten en de toekomstige niet direct verrekenbare B.T.W..

N.B. afhankelijk van de gegoedheid huurder kan verhuurder ten aanzien van de zekerheidstelling aanvullende voorwaarden stellen.

huuringangsdatum:

binnen 1 maand na wilsovereenstemming.

huurovereenkomst:

indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofd huurvoorwaarden worden vervat in een standaard ROZ huurovereenkomst aangepast aan de eisen wensen van verhuurder. Tevens is het huishoudelijk reglement van de VvE van toepassing.

voorbehoud verhuurder:

voor het aangaan van een huurovereenkomst maakt verhuurder het nadrukkelijk voorbehoud van het verkrijgen van een hem conveniërend verhaalsrapport van huurder dan wel een hem conveniërend krediet informatierapport van het bedrijf van huurder.

Koopvoorwaarden:

koopsom:

€ 595.000,-- kosten koper. Geen B.T.W. van toepassing. Kosten opmaak koopakte zijn ook voor rekening koper.

overdracht :

binnen 1 maand na wilsovereenstemming.

notaris:

Matzinger Eversdijk Notarissen Den Haag.

koopakte:

standaard koopakte notaris. 10 % waarborgsom binnen 14 dagen na wilsovereenstemming.

gemeentelijke aanslagen:

OZB eigenaarsdeel 2017 € 1.256,22
Rioolrecht 2017 € 169,24
Waterschapslasten 2017 € 116,84

VVE:

er is sprake van een actieve VVE. De bijdrage VVE circa € 371,75 per maand, inclusief € 150, -- stookkosten.
(notulen van de VVE vergadering d.d. 6 maart 2017 zijn via ons kantoor verkrijgbaar).

Overige kenmerken:

de overige kenmerken zullen in de koop- c.q. overdrachtsakte worden omschreven, ter weten:

het is verkoper niet bekend dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt in onderhavig object (ouderdoms- en milieu-clausule van toepassing);

het is verkoper niet bekend dat er sprake is van bodemverontreiniging dan wel dat er sprake is van de aanwezigheid
van een ondergrondse tank t.b.v. de opslag van vloeistoffen

verkoper zijn geen voor het oog verborgen, doch aan verkoper bekende gebreken aan onderhavige onroerende zaak bekend;

verkoper zijn geen eigendom belemmerende erfdienstbaarheden dan wel kwalitatieve verplichtingen, welke zouden kunnen rusten op onderhavige onroerende zaak bekend anders dan die eventueel zijn opgenomen in de laatste leveringsakte;

verkoper zijn geen belemmeringen met betrekking tot het huidige gebruik en de bestemming van onderhavige onroerende zaak (winkelruimte) bekend.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 595.000 k.k. — € 3.495 p.m.
Wijk
Voorhof
Locatie
stadscentrum / dorpskern
Postcode
2624 AK Delft
Type
Winkelruimte
Bouwjaar
1967
Soort bouw
Bestaande bouw
Totaaloppervlakte
224m²
Verdiepingen
1
Front breedte
1100

Locatie

[ { "address": "Papsouwselaan 133", "zipCode": "2624 AK", "city": "Delft", "lat": 51.9989297, "lng": 4.3552905 } ]
[{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#e9e9e9"},{"lightness":17}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":20}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":17}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":29},{"weight":0.2}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":18}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":21}]},{"featureType":"poi.park","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#dedede"},{"lightness":21}]},{"elementType":"labels.text.stroke","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"sa turation":36},{"color":"#333333"},{"lightness":40}]},{"elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"transit","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f2f2f2"},{"lightness":19}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":20}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":17},{"weight":1.2}]}]

Documenten

Vragen of een bezichtiging plannen?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier, of bel 070 - 331 97 99.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Bewijs dat u geen robot bent. Hoeveel is ?