Balistraat 2 b-c, Den Haag

Vraagprijs   € 745.000 k.k.  

Download Brochure

Omschrijving

Algemeen:

aan de Balistraat, direct om de hoek bij de Javastraat liggen een tweetal bedrijfsruimten in oorspronkelijke staat, die vrij van huur en gebruik voor verkoop beschikbaar komen. Nummer 2b is een winkelruimte op de begane grond met aan de achterzijde een trappenhuis naar twee bovengelegen verdiepingen. Nummer 2c is een bedrijfsruimte volledig op de begane grond gesitueerd.

Gezien de recente transformatie van het naastgelegen perceel 2 bis, van winkel naar wonen, is het denkbaar dat een transformatie van onderhavige bedrijfsruimten naar wonen mogelijk is. Het bestemmingsplan geeft thans aan dat alleen wonen op de verdiepingen is toegestaan. Verkoper verkoopt ‘as is, where is’.

Locatie:

het object is gelegen nabij de hoek met de Javastraat en nabij de Frederikstraat met in het verlengde de Denneweg, beiden winkelstraten van goede naam en faam. Het winkelaanbod in de directe omgeving kenmerkt zich door speciaalzaken op allerlei gebied, maar ook is er sprake van een zeer gevarieerd aanbod aan horecagelegenheden. Aan de Javastraat, Dr. Kuyperstraat / Mauritskade vindt men ook veel kantoorfuncties terug en dienstverlenende bedrijven. Hoofdkantoor van Shell ligt op korte loopafstand.

Bereikbaarheid:

door de centrale ligging is de bereikbaarheid uitstekend te noemen. Per eigen vervoer is het object vanaf het Rijkswegennet (A4, A12, A13) via Zuid-Hollandlaan, Raamweg en Laan Copes van Cattenburch in enkele minuten te bereiken. Op loopafstand (aan de Koninginnegracht) stoppen tramlijn 1 en 9 die een directe aansluiting hebben op het Centraal Station.

Energielabels:

voor het als woonruimte bestemde deel van Balistraat 2b is een energielabel afgegeven (E). Het betreft hier de verdiepingen van het achterhuis. Thans zijn deze verdiepingen onafgewerkt en bezitten deze niet de karaktereigenschappen van een woning. Voor de bedrijfsruimte 2c is geen label noodzakelijk.

Parkeergelegenheid:

dit object beschikt niet over parkeergelegenheid op eigen terrein. In de directe omgeving zijn in voldoende mate betaalde parkeermogelijkheden aanwezig.

Gegevens KADIN:

gemeente: ’s-Gravenhage;
sectie: P;
Nummer: 9478;
app. Index: 6 - 2/3e aandeel;
app. Index: 7 - 1/3e aandeel;
t.t.v.s. bekend als : ’s-Gravenhage, P 9463 A4, 1/3e aandeel;
t.t.v.s grootte: 217 m2;
soort : eigen grond;
eigenaar: Aram B.V.;
koopsom: € 500.000, -- k.k. (2019);
stadsgezicht: Rijksbeschermd;
bestemming DSO: 2b = wonen + bedrijf en 2c = bedrijf;
bouwjaar: 1890.

Metrage VVO:

op basis van de aanwezige meetstaat NEN 2580 omvat het object totaal 310,60 m2 Verhuurbaar Vloer Oppervlak (355,50 m2 BVO), wat als volgt is onderverdeeld:

Balistraat 2b

begane grond 100,20 m2 winkelruimte;
1e verdieping 53,80 m2 opslagruimte;
2e verdieping 53,90 m2 opslagruimte;

Balistraat 2c
begane grond 102,70 m2 bedrijfsruimte.

Bestemming:

het object valt binnen de bepalingen van het bestemmingsplan Archipelbuurt e.o. Binnen dit plan staat het object aangeduid als “gemengd - 1” (artikel 4), waarbij de navolgende bestemmingen worden genoemd:

a. detailhandel;
b. dienstverlening;
c. horeca “licht”;
d. maatschappelijke doeleinden;
e. wonen op de verdiepingen.

N.B. het verdient aanbeveling, om ondanks deze omschrijvingen in het bestemmingsplan, het voorgenomen gebruik of planvorming te toetsen bij de gemeente.

WOZ waarde 2020:

€ 450.000, -- (2b + 2c)

Zakelijke lasten 2020:

OZBE Balistraat 2b € 192,85
OZBE Balistraat 2c € 261,20
Rioolrecht Balistraat 2b € 148,85
Rioolrecht Balistraat 2c € 148,85

Koopvoorwaarden:

koopsom:

€ 745.000, -- kosten koper.

B.T.W.:

het object valt niet in de B.T.W. - sfeer.

overdracht:

zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming.

notaris:

keuze koper.

koopakte:

standaard NVM koopakte.

waarborgsom:

10 % waarborgsom binnen 14 dagen na wilsovereenstemming door koper te storten op derden-rekening van de notaris.

overige kenmerken:

de overige kenmerken zullen in de koop- c.q. overdrachtsakte worden omschreven, te weten:

het is verkoper niet bekend dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt in onderhavig object, doch dit is gezien de ouderdom van het object wel mogelijk (‘as is, where’ is clausule van toepassing).

het is verkoper niet bekend dat er sprake is van bodemverontreiniging
dan wel dat er sprake is van de aanwezigheid van een ondergrondse tank t.b.v. de opslag van vloeistoffen (‘as is, where’ is clausule van toepassing).

verkoper zijn geen voor het oog verborgen, doch aan verkoper bekende gebreken aan onderhavige onroerende zaak bekend anders dan die met het oog waarneembaar zijn (‘as is, where’ is clausule van toepassing).

verkoper zijn geen eigendom belemmerende erfdienstbaarheden dan wel kwalitatieve verplichtingen, welke zouden kunnen rusten op onderhavige onroerende zaak bekend anders dan deze die mogelijk zijn omschreven in de voorgaande akte van verkrijging.

verkoper zijn geen belemmeringen met betrekking tot het huidige gebruik en de bestemming van onderhavige onroerende zaak (bedrijfsruimte) bekend.

‘as is, where is’:

het object wordt verkocht en geleverd ‘as is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering door verkoper aan koper, met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken, in de staat waarin het zich ten tijde van de levering bevindt en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering. Koper doet afstand van aanspraken uit hoofde van artikel 7:15 lid 1 en 7:17 BW.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 745.000 k.k.
Wijk
Archipelbuurt
Locatie
woonomgeving
Postcode
2585 XS Den Haag
Type
Bedrijfsruimte
Omvat
Bedrijfshal
Bouwjaar
1890
Soort bouw
Bestaande bouw
Totaaloppervlakte
311m²

Locatie

[ { "address": "Balistraat 2", "zipCode": "2585 XS", "city": "Den Haag", "lat": 52.0896347, "lng": 4.3102 } ]
[{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#e9e9e9"},{"lightness":17}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":20}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":17}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":29},{"weight":0.2}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":18}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":21}]},{"featureType":"poi.park","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#dedede"},{"lightness":21}]},{"elementType":"labels.text.stroke","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"sa turation":36},{"color":"#333333"},{"lightness":40}]},{"elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"transit","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f2f2f2"},{"lightness":19}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":20}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":17},{"weight":1.2}]}]

Documenten

Vragen of een bezichtiging plannen?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier, of bel 070 - 331 97 99.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Bewijs dat u geen robot bent. Hoeveel is ?