Denenburg 49, Den Haag

Vraagprijs   € 595.000 k.k.  

Download Brochure

Omschrijving

Algemeen:

het betreft hier twee geschakelde appartementsrechten rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de dienstverlenings-/
praktijkruimte op de begane grond en in de kelder. Verkoper heeft de ruimte als sportschool in gebruik onder de naam Steel Works Fitness Center. Thans zijn in het object ook nog een kapper en een fysiotherapeut gevestigd. Bij verkoop zal verkoper ervoor zorgdragen dat de ruimte leeg en ontruimd is en vrij van huur. Verkoper verkoopt 'as is, where is’.

Voortzetting van de sportschool door koper is in overleg mogelijk. Het Bestemmingsplan is in het verleden specifiek voor dit gebruik aangepast. Er is geen sprake van overname goodwill en verkoper is vooralsnog van zins om alle fitness-apparatuur mee te nemen om elders diens activiteiten voort te zetten.

Locatie:

het object is gelegen midden in de wijk Mariahoeve te Den Haag en maakt deel uit van een voormalige winkelstrip. Thans zijn hier op een kapper en een horeca-onderneming na voornamelijk dienstverlenende bedrijven gevestigd, zowel zakelijk als medisch. In de directe nabijheid is het winkelcentrum Het Kleine Loo gesitueerd met veel retail-vestigingen die voorzien in de primaire levensbehoefte. Ook is in dit winkelcentrum een Fit for Free gevestigd, zijnde een van de weinige concurrenten van de huidige exploitatie in de omgeving.

Bereikbaarheid:

het object is uitstekend bereikbaar met eigen vervoer door de ligging ten opzichte van de randweg de N14 welke rechtstreeks leidt naar het verkeersknooppunt ‘Prins Clausplein’. De rijkswegen A12 (Den Haag - Utrecht), A13 (Den Haag - Rotterdam) en A4 (Den Haag - Amsterdam) liggen hierdoor op enkele rijminuten afstand.

Het NS station Mariahoeve ligt op enkele minuten loopafstand als ook de stopplaatsen van tramlijn 6 en buslijn 24. Beide lijnen verbinden de binnenstad van Den Haag met deze locatie.

Energielabel:

C-label (geldig tot 27 juni 2032).

Parkeergelegenheid:

aan de achterzijde ligt een expeditiestraat waar ook geparkeerd mag worden. Tevens zijn in de directe omgeving voldoende onbetaalde parkeermogelijkheden aanwezig.

Kadastrale gegevens:

gemeente: ‘s-Gravenhage;
sectie: AS;
nummer: 1632;
app. Index: 1;
aandeel VVE: 254/2884e aandeel;
t.t.v.s. bekend als: ’s-Gravenhage, sectie AS, nummer 1289;
t.t.v.s grootte: 1.546 m2;
soort: eigen grond;
bestemming DSO: bedrijvigheid (industrie);
bouwjaar: 1966.

gemeente: ‘s-Gravenhage;
sectie: AS;
Nummer: 1632;
app. Index: 6;
aandeel VVE: 300/2884e aandeel;
t.t.v.s. bekend als: ’s-Gravenhage, sectie AS, nummer 1289;
t.t.v.s grootte: 1.546 m2;
soort: eigen grond;
bestemming DSO: bedrijvigheid (industrie);
bouwjaar: 1966.

Metrage VVO:

op basis van de aanwezige meetstaat NEN 2580 omvat het object totaal 520,00 m2 Verhuurbaar Vloer Oppervlak (571,00 m2 BVO) verdeeld over de begane grond en de kelder:

begane grond: 269,70 m2 kapper, Fysio, receptie, kleedruimte;
kelder: 249,80 m2 fitnessruimte;

Bestemming:

het object valt binnen de bepalingen van het bestemmingsplan Mariahoeve. Binnen dit plan staat het object aangeduid als “gemengd - 1” met functieaanduiding ‘sport’ (artikel 5), waarbij onder meer de navolgende bestemmingen worden genoemd:

a. bedrijven, cat. A en B (staat van bedrijfsactiviteiten)
b. culturele voorzieningen;
c. dienstverlening;
d. horeca ‘licht’;
e. welzijnsvoorzieningen;

N.B. het verdient aanbeveling, om ondanks deze omschrijvingen in het bestemmingsplan, het voorgenomen gebruik of planvorming te toetsen bij de gemeente.

Zakelijke lasten 2022:

OZBE € 757,40
Rioolrecht € 154,50

VVE:

bijdrage € 528,25 per maand.

Koopvoorwaarden:

koopsom:

€ 595.000, -- kosten koper.

B.T.W.:

het object valt niet in de B.T.W. - sfeer.

overdracht:

2 maanden na wilsovereenstemming.

notaris:

keuze koper.

koopakte:

standaard NVM koopakte.

waarborgsom:

10 % waarborgsom binnen 14 dagen na wilsovereenstemming door koper te storten op derdenrekening van de notaris.

overige kenmerken:

de overige kenmerken zullen in de koop- c.q. overdrachtsakte worden omschreven, te weten:

het is verkoper niet bekend dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt in onderhavig object, doch dit is gezien de ouderdom van het object wel mogelijk (‘as is, where’ is clausule van toepassing).

het is verkoper niet bekend dat er sprake is van bodemverontreiniging dan wel dat er sprake is van de aanwezigheid van een ondergrondse tank t.b.v. de opslag van vloeistoffen (‘as is, where’ is clausule van toepassing).

verkoper zijn geen voor het oog verborgen, doch aan verkoper bekende gebreken aan onderhavige onroerende zaak bekend anders dan die met het oog waarneembaar zijn (‘as is, where’ is clausule van toepassing).

verkoper zijn geen eigendom belemmerende erfdienstbaarheden dan wel kwalitatieve verplichtingen, welke zouden kunnen rusten op onderhavige onroerende zaak bekend anders dan deze die mogelijk zijn omschreven in de voorgaande akte van verkrijging.

verkoper zijn geen belemmeringen met betrekking tot het huidige gebruik en de bestemming van onderhavige onroerende zaak (dienstverlenings-/praktijkruimte) bekend.

‘as is, where is’:

het object wordt verkocht en geleverd ‘as is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering door verkoper aan koper, met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken, in de staat waarin het zich ten tijde van de levering bevindt en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering. Koper doet afstand van aanspraken uit hoofde van artikel 7:15 lid 1 en 7:17 BW.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 595.000 k.k.
Wijk
Mariahoeve en Marlot
Locatie
woonomgeving
Postcode
2591 AA Den Haag
Type
Bedrijfsruimte
Omvat
Bedrijfshal
Bouwjaar
1966
Totaaloppervlakte
520m²

Locatie

[ { "address": "Denenburg 49", "zipCode": "2591 AA", "city": "Den Haag", "lat": 52.089815, "lng": 4.3562222 } ]
[{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#e9e9e9"},{"lightness":17}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":20}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":17}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":29},{"weight":0.2}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":18}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":21}]},{"featureType":"poi.park","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#dedede"},{"lightness":21}]},{"elementType":"labels.text.stroke","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"sa turation":36},{"color":"#333333"},{"lightness":40}]},{"elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"transit","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f2f2f2"},{"lightness":19}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":20}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":17},{"weight":1.2}]}]

Documenten

Vragen of een bezichtiging plannen?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier, of bel 070 - 331 97 99.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Bewijs dat u geen robot bent. Hoeveel is ?