Goudenregenstraat 213, Den Haag

Vraagprijs   € 395.000 k.k.  

Verkocht Download Brochure

Omschrijving

Algemeen:

het betreft hier een appartementsrecht rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de winkel-/bedrijfsruimte op de begane grond met serre en ruime verharde achtertuin. Verkoper had voorheen de ruimte als Pilates studio in gebruik. Bij verkoop zal de ruimte leeg, ontruimd en vrij zijn van huur. Verkoper verkoopt ‘as is, where is’.

De locatie is tevens via collega BVL Makelaars aangeboden als transformatie (woon) object.

Locatie:

het object is gelegen in de wijk Bloemenbuurt-Oost nabij de wijken Bomenbuurt en anderzijds de Vogelwijk. Het object ligt nabij de kruising met de Segbroeklaan, maar ook vlak bij het Goudenregenplein. De directe omgeving kenmerkt zich als gegoede woonomgeving met goede winkelvoorzieningen in de nabijheid aan de Thomsonlaan en Fahrenheitstraat.

Bereikbaarheid:

onderhavige locatie is in het hart van de stad gelegen en er zijn voldoende aan- en afvoerwegen om het object met eigen - en middelgroot vrachtvervoer te kunnen bereiken. Met openbaar vervoer is de locatie bereikbaar met buslijn 21 en 24 en tramlijn 12 en 3. Deze openbaar vervoerlijnen hebben diverse op- en uitstapplaatsen in de directe omgeving.

Energielabel:

B label (geldig tot 12 mei 2032).

Parkeergelegenheid:

dit object beschikt niet over parkeergelegenheid op eigen terrein. In de directe omgeving zijn in voldoende mate betaalde parkeermogelijkheden aanwezig.

Gegevens KADIN:

gemeente: ‘s-Gravenhage;
sectie: AN;
Nummer: 5784;
app. Index: 1;
aandeel VVE: 1/3e aandeel;
t.t.v.s. bekend als: ‘s-Gravenhage, sectie AN, nummer 1810;
t.t.v.s grootte: 219 m2;
soort: erfpacht (eeuwigdurend);
bestemming DSO: winkel-/kantoorruimte;
bouwjaar: 1923.

Erfpachtcanon:

de erfpachtcanon is in september 2002 geheel afgekocht. Wel is het bedrag aan jaarlijkse administratiekosten verschuldigd.

Metrage VVO:

op basis van de aanwezige meetstaat NEN 2580 omvat het object totaal 136,30 m2 Verhuurbaar Vloer Oppervlak (147,00 m2 BVO) in zijn geheel gelegen op de begane grond:

begane grond:104,00 m2 winkelruimte;
begane grond:16,10 m2 gangen;
begane grond:3,40 m2 sanitaire ruimte;
begane grond:11,90 m2 facilitaire ruimten;
begane grond:0,90 m2 glaslijn correctie.

Achtertuin:

de ruime verharde achtertuin, totaal groot ca. 70 m2 is niet ontsloten aan de achterzijde, is vierkant van vorm en heeft dezelfde breedte als het perceel.

Bestemming:

het object valt binnen de bepalingen van het bestemmingsplan Bloemenbuurt 2020. Binnen dit plan staat het object aangeduid
als “wonen - 1” (artikel 4), waarbij onder meer de navolgende bestemmingen worden genoemd:

a. wonen;
b. aan huis gebonden bedrijf of beroep.

N.B. het perceel heeft tevens de functie aanduiding ‘bedrijf’;

N.B. het verdient aanbeveling, om ondanks deze omschrijvingen in het bestemmingsplan, het voorgenomen gebruik of planvorming te toetsen bij de gemeente.

Zakelijke lasten 2022:

OZBE € 421,98
Rioolrecht € 154,50

VVE:

bijdrage € 75, -- per maand.

Koopvoorwaarden:

koopsom:

€ 395.000, -- kosten koper.

B.T.W.:

het object valt niet in de B.T.W. - sfeer.

overdracht:

zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming.

notaris:

keuze koper.

koopakte:

standaard NVM koopakte.

waarborgsom:

10 % waarborgsom binnen 14 dagen na wilsovereenstemming door koper te storten op derdenrekening van de notaris.

overige kenmerken:

de overige kenmerken zullen in de koop- c.q. overdrachtsakte worden omschreven, te weten:

het is verkoper niet bekend dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt in onderhavig object, doch dit is gezien de ouderdom van het object wel mogelijk (‘as is, where’ is clausule van toepassing).

het is verkoper niet bekend dat er sprake is van bodemverontreiniging dan wel dat er sprake is van de aanwezigheid van een ondergrondse tank t.b.v. de opslag van vloeistoffen (‘as is, where’ is clausule van toepassing).

verkoper zijn geen voor het oog verborgen, doch aan verkoper bekende gebreken aan onderhavige onroerende zaak bekend anders dan die met het oog waarneembaar zijn (‘as is, where’ is clausule van toepassing).

verkoper zijn geen eigendom belemmerende erfdienstbaarheden dan wel kwalitatieve verplichtingen, welke zouden kunnen rusten op onderhavige onroerende zaak bekend anders dan deze die mogelijk zijn omschreven in de voorgaande akte van verkrijging.

verkoper zijn geen belemmeringen met betrekking tot het huidige gebruik en de bestemming van onderhavige onroerende zaak (bedrijfsruimte) bekend.

‘as is, where is’: het object wordt verkocht en geleverd ‘as is, where is’, dat wil zeggen
in de staat ten tijde van de levering door verkoper aan koper, met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken, in de staat waarin het zich ten tijde van de levering bevindt en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering. Koper doet afstand van aanspraken uit hoofde van artikel 7:15 lid 1 en 7:17 BW.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 395.000 k.k. Verkocht
Wijk
Bomen- en Bloemenbuurt
Locatie
woonomgeving
Postcode
2565 ES Den Haag
Type
Winkelruimte
Bouwjaar
1923
Totaaloppervlakte
136m²
Verdiepingen
1
Front breedte
760

Locatie

[ { "address": "Goudenregenstraat 213", "zipCode": "2565 ES", "city": "Den Haag", "lat": 52.0774832, "lng": 4.2633266 } ]
[{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#e9e9e9"},{"lightness":17}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":20}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":17}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":29},{"weight":0.2}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":18}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":21}]},{"featureType":"poi.park","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#dedede"},{"lightness":21}]},{"elementType":"labels.text.stroke","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"sa turation":36},{"color":"#333333"},{"lightness":40}]},{"elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"transit","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f2f2f2"},{"lightness":19}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":20}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":17},{"weight":1.2}]}]

Documenten

Vragen of een bezichtiging plannen?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier, of bel 070 - 331 97 99.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Bewijs dat u geen robot bent. Hoeveel is ?