Heemraadstraat 251 -253, Den Haag

Vraagprijs   € 550.000 k.k.  

Verkocht Download Brochure

Omschrijving

BELEGGINGSOBJECT - WORDT IN VERHUURDE STAAT VERKOCHT

Algemeen:

het betreft hier een in kleinschalige bedrijfs-/opslagunits verdeeld bedrijfscomplex met buitenterrein oorspronkelijk in gebruik geweest bij Bouwbedrijf J.R. de Rijk. De afgelopen jaren is het complex opgedeeld in kleine bedrijfs-/opslagunits voor verhuur aan derden. Verkoper zelf heeft nog een gedeelte in eigen gebruik en heeft aangegeven hier nog een aantal jaren gebruik van te willen maken (voorwaarden nader overeen te komen).

Ligging:

het object is gelegen in de Visserijbuurt van Scheveningen op de hoek van de Heemraadstraat en de Badhuisstraat. Het bedrijfscomplex is toegankelijk via een poort welke is gelegen direct naast Apotheek Scheveningen enerzijds en juwelier Van Wijnen anderzijds.

Kadastrale gegevens:

Gemeente: ‘s-Gravenhage
Sectie: AG
Nummer: 3694
Grootte: 508 m2
Soort: eigen grond
Bestemming DSO:bedrijvigheid (industrie)
Bouwjaar:1937

Zakelijke lasten 2019:

Onroerende zaak belasting eigenaar € 209,97
Rioolrecht € 144,10

VVO (NEN 2580):

in opdracht van de verkoper is er een NEN 2580 meetstaat vervaardigd, waaruit een totaal oppervlak van 514 m2 Verhuurbaar Vloer Oppervlak blijkt (615 m2 BVO). Tevens is er een buitenterrein ingemeten van 124 m2. Onderhavig metrage is als volgt onderverdeeld, te weten:

begane grond unit I - 1.01 t/m 1.03 - 16,80 m²
begane grond unit II - 2.01 = 38,90 m²
begane grond unit III - 3.01 t/m 3.04 - 70,90 m²
begane grond unit IV - 4.01 t/m 4.03 - 61,90 m²
begane grond unit V - 5.01 - 18,90 m²
begane grond unit VI - 6.01 - 124,60 m²
begane grond unit VII 7.01 - 17,60 m²
zolder Z.01 - 164,10 m²

Voor de locatie aanduidingen zie de in de bijlage opgenomen plattegrondtekening.

Nutsvoorzieningen:

alle gerealiseerde huren zijn inclusief elektra- en waterverbruik. Er is conform opgave van de verkoper geen sprake van gasverbruik. De laatst bekende bedragen met betrekking tot verbruik zijn: € 52,33 per maand aan elektra en € 9,71 per maand voor water voor het totale complex.

Bestemming:

het object valt onder de werking van het bestemmingsplan ‘Scheveningen Dorp’. Binnen dit plan heeft het object een zogenaamde enkelbestemming “Bedrijf” (artikel 3).

Opleveringsniveau:

verkoper verkoopt het complex uit 1937 “as is, where is” in gedeeltelijk verhuurde staat. Gezien het bouwjaar zullen bij verkoop de gebruikelijke clausules van toepassing zijn.

Huurgegevens:

unit I (16,80 m2): niet verhuurd;

markthuur: € 150, -- per maand.

unit II (38,90 m2): verhuurd;

- gebruik : bedrijfsruimte voor de Haringkar;
- huidige huur : € 391,-- per maand (prijspeil 2019);
- B.T.W. : niet van toepassing;
- huurprijsbetaling : per maand vooruit;
- huuringangsdatum : 1 juni 2011;
- huurtermijn : 1 jaar + verlengingen van telkenmale 1 jaar;
- opzegtermijn : 3 maanden;
- huurprijsaanpassing : jaarlijks;
- servicekosten : inbegrepen;
- zekerheidsstelling : € 350, --;
- huurovereenkomst : standaard ROZ ex artikel 7:230a BW (versie 2003).

unit III (70,90 m2): verhuurd;

- gebruik : bedrijfsruimte voor een zonweringsbedrijf;
- huidige huur : € 486,87 per maand (prijspeil 2019);
- B.T.W. : niet van toepassing;
- huurprijsbetaling : per maand vooruit;
- huuringangsdatum : 1 november 2018;
- huurtermijn : 1 jaar + verlengingen van telkenmale 1 jaar;
- opzegtermijn : 3 maanden;
- huurprijsaanpassing : jaarlijks;
- servicekosten : inbegrepen;
- zekerheidsstelling : € 475, --;
- huurovereenkomst : standaard ROZ ex artikel 7:230a BW (versie 2003).

unit IV (61,90 m2): verhuurd;

- gebruik : bedrijfsruimte voor een timmerbedrijf;
- huidige huur : € 483,78 per maand (prijspeil 2019);
- B.T.W. : niet van toepassing;
- huurprijsbetaling : per maand vooruit;
- huuringangsdatum : 1 januari 2013;
- huurtermijn : 1 jaar + verlengingen van telkenmale 1 jaar;
- opzegtermijn : 3 maanden;
- huurprijsaanpassing : jaarlijks;
- servicekosten : inbegrepen;
- zekerheidsstelling : € 450, --;
- huurovereenkomst : standaard ROZ ex artikel 7:230a BW (versie 2003).

unit V (18,90 m2): verhuurd;

- gebruik : bedrijfsruimte voor een timmerbedrijf;
- huidige huur : € 318,39 per maand (prijspeil 2019);
- B.T.W. : niet van toepassing;
- huurprijsbetaling : per maand vooruit;
- huuringangsdatum : 1 september 2014;
- huurtermijn : 1 jaar + verlengingen van telkenmale 1 jaar;
- opzegtermijn : 3 maanden;
- huurprijsaanpassing : jaarlijks;
- servicekosten : inbegrepen;
- zekerheidsstelling : € 300, --;
- huurovereenkomst : standaard ROZ ex artikel 7:230a BW (versie 2003).

unit VI (124,40 m2): niet verhuurd in. Eigen gebruik;

markthuur: € 700, -- per maand.

unit VII (17,60 m2): verhuurd;

- gebruik : bedrijfsruimte voor aannemer;
- huidige huur : € 315,27 per maand (prijspeil 2019);
- B.T.W. : niet van toepassing;
- huurprijsbetaling : per maand vooruit;
- huuringangsdatum : 1 april 2015;
- huurtermijn : 1 jaar + verlengingen van telkenmale 1 jaar;
- opzegtermijn : 3 maanden;
- huurprijsaanpassing : jaarlijks;
- servicekosten : inbegrepen;
- zekerheidsstelling : € 300, --;
- huurovereenkomst : standaard ROZ ex artikel 7:230a BW (versie 2003).

zolder (164,10 m2):niet verhuurd. Niet in gebruik;

markthuur: € 500, -- per maand.


Koopvoorwaarden:

koopsom:

€ 550.000, -- kosten koper.

B.T.W.:

het object valt niet in de B.T.W. sfeer. Er is derhalve naast de notariskosten alleen sprake van overdrachtsbelasting.

overdracht:

in overleg.

notaris:

bij voorkeur Van Buttingha Wichers Notarissen.

koopakte:

standaard koopakte notaris (kosten opmaak koopakte voor rekening koper). 10 % waarborgsom binnen 14 dagen na wilsovereenstemming door koper te storten op derdenrekening van de notaris.

overige kenmerken:

de overige kenmerken zullen in de koop- c.q. overdrachtsakte worden omschreven, te weten:

het is verkoper niet bekend dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt in onderhavig object (wel asbest- en ouderdomsclausule van toepassing).

het is verkoper niet bekend dat er sprake is van bodemverontreiniging en er is ook geen sprake van de aanwezigheid van een ondergrondse tank t.b.v. de opslag van vloeistoffen (wel milieuclausule van toepassing).

verkoper zijn geen voor het oog verborgen, doch aan verkoper bekende gebreken aan onderhavige onroerende zaak bekend.

verkoper zijn geen eigendom belemmerende erfdienstbaarheden dan wel kwalitatieve verplichtingen, welke zouden kunnen rusten op onderhavige onroerende zaak bekend ander dan die staan vermeld in voorgaande akten.

verkoper zijn geen belemmeringen met betrekking tot het huidige gebruik en de bestemming van onderhavige onroerende zaak (bedrijfs-/opslagruimte) bekend.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 550.000 k.k. Verkocht
Wijk
Scheveningen
Locatie
stadscentrum / dorpskern
Postcode
2586 SW Den Haag
Type
Bedrijfsruimte
Omvat
Bedrijfshal
Bouwjaar
1937
Totaaloppervlakte
514m²

Locatie

[ { "address": "Heemraadstraat 251", "zipCode": "2586 SW", "city": "Den Haag", "lat": 52.1039174, "lng": 4.2788689 } ]
[{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#e9e9e9"},{"lightness":17}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":20}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":17}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":29},{"weight":0.2}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":18}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":21}]},{"featureType":"poi.park","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#dedede"},{"lightness":21}]},{"elementType":"labels.text.stroke","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"sa turation":36},{"color":"#333333"},{"lightness":40}]},{"elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"transit","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f2f2f2"},{"lightness":19}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":20}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":17},{"weight":1.2}]}]

Documenten

Plattegronden

Vragen of een bezichtiging plannen?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier, of bel 070 - 331 97 99.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Bewijs dat u geen robot bent. Hoeveel is ?