Laan van Waalhaven 134, Den Haag

Vraagprijs   € 375.000 k.k. — € 2.195 p.m.  

Verkocht Download Brochure

Omschrijving

Algemeen:

het betreft hier een bedrijfs-unit met kantoorruimte op de eerste verdieping en drie parkeerplaatsen op het voorterrein. Het complex is in een ‘hof’ – vorm gebouwd en bekend onder de naam Bedrijvenpark Waal Kwartier (bouwjaar 2011).

Locatie:

onderhavige bedrijfsunit is gesitueerd op het bedrijventerrein Ypenburg nabij de snelweg A4 en A13. Dit terrein kenmerkt zich door de aanwezigheid van lokale en landelijk organisaties.

Gegevens kadaster:

gemeente: ‘s-Gravenhage;
sectie: BK;
Nummer: 3450;
app. Index: 4;
aandeel VVE: 100/2520e aandeel (€ 178,89 per maand);
t.t.v.s. bekend als: BK 3448;
t.t.v.s grootte: 4.992 m2;
soort: eigen grond;
bestemming DSO: bedrijvigheid (industrie);
bouwjaar: 2011.

Energieprestatiecertificaat:

wordt nog door verhuurder verzorgd.

Bestemming:

uit het vigerende bestemmingsplan “Ypenburg” blijkt dat onderhavige unit staat aangeduid als “bedrijventerrein” (artikel 4) hetgeen inhoud dat de volgende bestemmingen mogelijk zijn:

a. bedrijf;
b. perifere (volumineuze) detailhandel;
c. groothandel;
d. dienstverlening;
e. opslag.

Voor het gehele bestemmingsplan: zie ruimtelijkeplannen.nl.

Bruto Vloeroppervlak:

op basis van de oorspronkelijke bouwtekeningen omvat de bedrijfs-unit totaal ca. 200 m2 verdeeld over twee lagen:

begane grond 100 m2 BVO bedrijfsruimte;
eerste verdieping 100 m2 BVO kantoorruimte.

Opleveringsniveau:

de kantoorruimte wordt casco verhuurd, doch is eenmalig opgeleverd met de volgende voorzieningen:

* monoliet gestorte betonvloer met een draagvermogen van maximaal 1.500 kg/ m² (begane grond);
* verdieping betonnen systeemvloer met een draagvermogen van maximaal 500 kg/m²;
* verdieping houtenvloer met een draagvermogen van maximaal 250 kg/m²;
* entree en 1e verdieping voorzien van systeemplafonds met TL-verlichting;
* gestuukte en gesauste wanden;
* vrije hoogte circa 3 meter (begane grond);
* dichte vurenhouten trap;
* kunststof buitenkozijnen en ramen v.v. HR ++ beglazing;
* elektrisch op afstand bedienbare overheaddeur ca. 3 x 3 (B x H);
* toilet en pantry op de begane grond;
* cv-gasinstallatie radiatoren;
* airco-unit;
* meterkast:
- watervoorziening 1,5 m³/ uur;
- gasaansluiting, elektra-aansluiting.

Onderhoud en-/of vervanging van deze ‘om niet’ ter beschikking gestelde zaken zijn voor rekening van huurder. Bij het einde van de huur dient het gehuurde in de staat te worden opgeleverd waarin het bij aanvang verkeerde, tenzij anders door partijen schriftelijk is overeengekomen.

Parkeergelegenheid:

aan de openbare weg zijn in redelijke mate parkeermogelijkheden aanwezig. Voor de unit zelf zijn drie parkeerplekken aanwezig.

Huurvoorwaarden:

huurprijs:

€ 26.340, -- per jaar (€ 2.195, -- per maand) te vermeerderen met de B.T.W.

B.T.W.:

huurder en verhuurder opteren voor een met B.T.W. belaste huur en verhuur.

huurprijsbetaling:

per maand vooruit.

huurtermijn:

5 jaar + verlengingen van telkenmale 5 jaar (opzegtermijn 12 maanden).

huurprijsaanpassing:

jaarlijks, voor het eerst 12 maanden na huuringangsdatum, zal de huurprijs worden aangepast aan de stijging van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI), reeks Alle Huishoudens (2015=100), zoals dit wordt gepubliceerd door het CBS.

servicekosten:

de nutsvoorzieningen geschieden middels rechtstreekse aansluitingen bij de desbetreffende nutsbedrijven. Huurder
dient zelf zorg te dragen voor aansluiting en rechtstreekse betaling van de verbruikskosten.

Ten behoeve van terreinonderhoud en glasbewassing e.d. is huurder een vast bedrag ad € 85, -- per maand inclusief B.T.W. verschuldigd aan verhuurder.

zekerheidstelling:

bij ondertekening van de huurovereenkomst stelt huurder in handen van verhuurder een waarborgsom ter grootte van drie
maanden huurverplichting inclusief een bedrag gelijkwaardig aan de toekomstige B.T.W.. Over een waarborgsom wordt geen rente vergoed.

N.B. afhankelijk van de gegoedheid huurder kan verhuurder ten aanzien van de zekerheidstelling aanvullende voorwaarden stellen.

huuringangsdatum:

zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming.

huurovereenkomst:

standaard ROZ huurovereenkomst ex artikel 7:230a BW.

voorbehoud verhuurder:

voor het aangaan van een huurovereenkomst maakt verhuurder het nadrukkelijk voorbehoud van het verkrijgen van een hem conveniërend verhaalsrapport van huurder dan wel een hem conveniërend krediet informatierapport van het bedrijf van huurder.

Koopvoorwaarden:

koopsom:

€ 375.000, -- kosten koper;

B.T.W.:

het object valt niet in de B.T.W. - sfeer;

overdracht:

zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming;

notaris:

keuze koper;

koopakte:

standaard NVM koopakte;

waarborgsom:

10 % waarborgsom binnen 14 dagen na wilsovereenstemming door koper te storten op derdenrekening van de notaris.

overige kenmerken:

de overige kenmerken zullen in de koop- c.q. overdrachtsakte worden omschreven, te weten:

het is verkoper niet bekend dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt in onderhavig object (‘as is, where’ is clausule van toepassing).

het is verkoper niet bekend dat er sprake is van bodemverontreiniging dan wel dat er sprake is van de aanwezigheid van een ondergrondse tank t.b.v. de opslag van vloeistoffen (‘as is, where’ is clausule van toepassing).

verkoper zijn geen voor het oog verborgen, doch aan verkoper bekende gebreken aan onderhavige onroerende zaak bekend anders dan die met het oog waarneembaar zijn (‘as is, where’ is clausule van toepassing).

verkoper zijn geen eigendom belemmerende erfdienstbaarheden dan wel kwalitatieve verplichtingen, welke zouden kunnen rusten op onderhavige onroerende zaak bekend anders dan deze die mogelijk zijn omschreven in de voorgaande akte van
verkrijging.

verkoper zijn geen belemmeringen met betrekking tot het huidige gebruik en de bestemming van onderhavige onroerende zaak (bedrijfsruimte) bekend.

‘as is, where is’:

het object wordt verkocht en geleverd ‘as is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering door verkoper aan koper, met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken, in de staat waarin het zich ten tijde van de levering bevindt en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering. Koper doet afstand van aanspraken uit hoofde van artikel 7:15 lid 1 en 7:17 BW.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 375.000 k.k. — € 2.195 p.m. Verkocht
Wijk
Wijk 41 Hoornwijk
Locatie
bedrijventerrein
Postcode
2497 GP Den Haag
Type
Bedrijfsruimte
Omvat
Bedrijfshal
Bouwjaar
2011
Totaaloppervlakte
200m²

Locatie

[ { "address": "Laan van Waalhaven 134", "zipCode": "2497 GP", "city": "Den Haag", "lat": 52.0392828, "lng": 4.3558651 } ]
[{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#e9e9e9"},{"lightness":17}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":20}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":17}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":29},{"weight":0.2}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":18}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":21}]},{"featureType":"poi.park","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#dedede"},{"lightness":21}]},{"elementType":"labels.text.stroke","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"sa turation":36},{"color":"#333333"},{"lightness":40}]},{"elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"transit","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f2f2f2"},{"lightness":19}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":20}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":17},{"weight":1.2}]}]

Documenten

Vragen of een bezichtiging plannen?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier, of bel 070 - 331 97 99.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Bewijs dat u geen robot bent. Hoeveel is ?