Loosduinse Hoofdstraat 182 c, Den Haag

Vraagprijs   € 400.000 k.k.  

Belegging Download Brochure

Omschrijving

Algemeen:

het betreft hier een appartementsrecht op eigen grond, bestaande uit een verhuurde winkelruimte (Eyewish Opticiens) op de begane grond met een achtertuin alsmede een kelderruimte (deels met daglicht). De doelstelling van verkoper is om het object in verhuurde staat te verkopen.

Locatie:

het winkelpand is gelegen in de wijk Loosduinen aan de winkelstraat Loosduinse Hoofdstraat nabij het Loosduinse Hoofdplein en het hieraan gelegen winkelcentrum. Aan de Loosduinse Hoofdstraat zijn diverse lokale retail ondernemers gevestigd, maar ook diverse landelijke ketens zoals de HEMA, AH, Kruidvat, ALDI.

Adres:

Loosduinse Hoofdstraat 182c, 2552 AL Den Haag.

N.B. voorheen was het object genummerd 182 (zonder c) en het is nog steeds zo in gebruik, echter officieel is het nr. 182c.

Kadastrale gegevens:

gemeente: Loosduinen;
sectie: G;
Nummer: 3249;
app. Index: A-1;
aandeel: 3/5e aandeel in VVE;
t.t.v.s. bekend als: Loosduinen, G 3244;
t.t.v.s grootte: 208 m2;
soort: eigen grond;
bestemming DSO: bedrijfsruimte;
bouwjaar: 1992.


Zakelijke lasten 2021:

Onroerende zaak belasting eigenaar: € 634,08
Rioolrecht: € 150,85

Bijdrage VVE:

€ 85, -- per maand (peildatum 1 januari 2021).

VVO:

uit de aanwezige NEN 2580 Meetstaat blijkt het hieronder aangegeven Verhuurbaar Vloer Oppervlak:

begane grond 103 m2 winkelruimte (BVO 129 m2);
kelder 103 m2 verblijfs-/opslagruimte (BVO 129 m2).

De oppervlakten zijn gemeten op basis van de NEN 2580.

Nutsvoorzieningen:

het object beschikt over eigen nutsvoorzieningen.

Bestemming:

het object valt binnen het bestemmingsplan Centrum Loosduinen. Binnen dit plan staat het object aangeduid als “gemengd – 1” (artikel 5), waarbij o.a. de navolgende bestemmingen worden genoemd:

a. bedrijven (zie staat van bedrijfsactiviteiten A en B);
b. detailhandel;
c. dienstverlening;
d. horeca (onder voorwaarden);
e. welzijnsvoorzieningen.

Opleveringsniveau:

verkoper verkoopt het appartementsrecht oorspronkelijk uit 1992, “as is, where is” in verhuurde staat.

Energielabel:

A+++-label (geldig tot 29 september 2031).

Huurgegevens:

gebruik : ex artikel 7:290 BW als opticien;
huurder: Brilmij Groep B.V.;
aanvangshuur: € 27.000, -- per jaar;
huidige huur: € 25.529,40 per jaar (prijspeil oktober 2021);
servicekosten: n.v.t.;
B.T.W.: van toepassing;
huurprijsbetaling: per maand vooruit;
huuringangsdatum: 1 oktober 2008;
huurtermijn: 10 jaar + verlenging van 5 jaar;
1e expiratiemogelijkheden:30 september 2023;
opzegtermijn: 12 maanden;
huurprijsaanpassing: jaarlijks;
zekerheidsstelling: n.v.t.;
huurovereenkomst: standaard ROZ ex artikel 7:290 BW (versie 2003);
opmerking: huurprijsherziening naar € 24.000, -- per jaar per 1 oktober 2018 (Allonge I).

Koopvoorwaarden:

koopsom:

€ 400.000, -- kosten koper.

B.T.W.:

het object valt niet in de B.T.W. sfeer.

overdracht:

zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming.

notaris:

keuze koper.

koopakte:

standaard NVM koopakte.

waarborgsom:

10 % waarborgsom binnen 14 dagen na wilsovereenstemming door koper te storten op derdenrekening van de notaris.

overige kenmerken:

de overige kenmerken zullen in de koop- c.q. overdrachtsakte worden omschreven, te weten:

het is verkoper niet bekend dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt in onderhavig object (‘as is, where is’ - clausule van toepassing).

het is verkoper niet bekend dat er sprake is van bodemverontreiniging en er is ook geen sprake van de aanwezigheid van een ondergrondse tank t.b.v. de opslag van vloeistoffen (‘as is, where is’ - clausule van toepassing).

verkoper zijn geen voor het oog verborgen, doch aan verkoper bekende gebreken aan onderhavige onroerende zaak bekend.

verkoper zijn geen eigendom belemmerende erfdienstbaarheden dan wel kwalitatieve verplichtingen, welke zouden kunnen rusten op onderhavige onroerende zaak bekend ander dan die staan vermeld in voorgaande akten.

verkoper zijn geen belemmeringen met betrekking tot het huidige gebruik en de bestemming van onderhavige onroerende zaak (winkelruimte) bekend.

‘as is, where is’:

het object wordt verkocht en geleverd ‘as is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering door verkoper aan koper, met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken, in de staat waarin het zich ten tijde van de levering bevindt en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering. Koper doet afstand van aanspraken uit hoofde van artikel 7:15 lid 1 en 7:17 BW.

Verwerking persoonsgegevens:

bij de uitwerking van een transactie tussen partijen informeert verkoper de koper en koper verklaart alsdan ermee bekend te zijn dat verkoper de door koper te verstrekken persoonsgegevens verwerkt en dat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een koopovereenkomst.

Dientengevolge geeft koper door ondertekening van een koopovereenkomst ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk toestemming aan de verkoper voor de verwerking van een kopie van het identiteitsbewijs van koper. De verwerking hiervan gebeurt met het doel koper voorafgaand en gedurende de looptijd van een koopovereenkomst te kunnen identificeren, zodat kan worden nagegaan of koper de rechtmatige koper van het gekochte is en blijft.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 400.000 k.k.
Wijk
Loosduinen
Locatie
winkelcentrum
Postcode
2552 AL Den Haag
Type
Winkelruimte
Bouwjaar
1992
Totaaloppervlakte
206m²

Locatie

[ { "address": "Loosduinse Hoofdstraat 182", "zipCode": "2552 AL", "city": "Den Haag", "lat": 52.0537819, "lng": 4.2370829 } ]
[{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#e9e9e9"},{"lightness":17}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":20}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":17}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":29},{"weight":0.2}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":18}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":21}]},{"featureType":"poi.park","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#dedede"},{"lightness":21}]},{"elementType":"labels.text.stroke","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"sa turation":36},{"color":"#333333"},{"lightness":40}]},{"elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"transit","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f2f2f2"},{"lightness":19}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":20}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":17},{"weight":1.2}]}]

Documenten

Vragen of een bezichtiging plannen?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier, of bel 070 - 331 97 99.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Bewijs dat u geen robot bent. Hoeveel is ?