Valeriusstraat 68, Den Haag

Vraagprijs   € 495.000 k.k.  

Verkocht Download Brochure

Omschrijving

Algemeen:

het betreft hier twee appartementsrechten op eigen grond, bestaande uit een dubbele winkelruimte op de begane grond met een ruim achterterrein met achteruitgang. Boven deze appartementsrechten zijn nog meerdere woonlagen gesitueerd. De doelstelling van verkoper is om het object in verhuurde staat te verkopen.

Locatie:

het object is gelegen aan de Valeriusstraat in de wijk ‘Duinoord’ nabij de Groot Hertoginnelaan enerzijds en de President Kennedylaan anderzijds. De wijk staat bekend als gegoede woonomgeving met een kleine winkelconcentratie en incidentele overige bedrijvigheid.

Duinoord is een wijk in Den Haag, in het stadsdeel Scheveningen, die grenst aan de wijken Zeeheldenkwartier, Regentessekwartier, Bomen- en Bloemenbuurt, Geuzen- en Statenkwartier en Zorgvliet.

Bijdrage VvE:

Valeriusstraat ongenummerd:
€ 50,-- per maand.

Valeriusstraat 68:
€ 65, -- per maand.

Beide VvE’s zijn in beheer bij de mede-eigenaar van één van de appartementen. Al het onderhoud wordt in overleg uitgevoerd als dat nodig is.

VVO:

uit de aanwezige NEN 2580 Meetstaat blijkt het hieronder aangegeven Verhuurbaar Vloer Oppervlak:

begane grond 165,20 m2 winkelruimte;

De oppervlakten zijn gemeten op basis van de NEN 2580.

Buitenterrein:

het volledig verharde achterterrein achter beide appartementsrechten omvat 72,40 m2 en heeft een achterontsluiting.

Nutsvoorzieningen:

het object beschikt over eigen nutsvoorzieningen. De aanwezige meterkast is vernieuwd.

Bestemming:

het object valt binnen het bestemmingsplan Duinoord. Binnen dit plan staat het object aangeduid als “gemengd – 2” (artikel
5), waarbij de navolgende bestemmingen worden genoemd:

a. wonen (alleen op de verdiepingen);
b. detailhandel;
c. dienstverlening;
d. horeca ‘licht’;
e. kantoor;
f. maatschappelijke doeleinden.

Opleveringsniveau:

verkoper verkoopt de appartementsrechten oorspronkelijk uit 1955, “as is, where is” in verhuurde staat.

Energielabel:

A-label.

Huurgegevens:

gebruik:

ex artikel 7:230a BW als kinderdagverblijf;

huurder:

v.o.f. Aunties P & A Childcare International;

aanvangshuur:

€ 30.000, -- per jaar (€ 32.100, -- per jaar incl. 7 %);

servicekosten:

n.v.t.;

B.T.W.:

niet van toepassing. B.T.W. compensatie 7 %;

huurprijsbetaling:

per maand vooruit;

huuringangsdatum:

1 mei 2021;

huurtermijn:

5 jaar + verlengingen van telkenmale 5 jaar;

opzegtermijn:

12 maanden;

huurprijsaanpassing:

jaarlijks;

zekerheidsstelling:

€ 8.025, --;

huurovereenkomst:

standaard ROZ ex artikel 7:230a BW (versie 2015).

Koopvoorwaarden:

koopsom:

€ 495.000, -- kosten koper.

B.T.W.:

het object valt niet in de B.T.W. sfeer.

overdracht:

zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming.

notaris:

keuze koper, doch voorkeur Rosenberg Polak Notarissen.

koopakte:

standaard NVM koopakte. 10 % waarborgsom binnen 14 dagen na wilsovereenstemming door koper te storten op
derdenrekening van de notaris.

overige kenmerken:

de overige kenmerken zullen in de koop- c.q. overdrachtsakte worden omschreven, te weten:

het is verkoper niet bekend dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt in onderhavig object (‘as is, where is’ - clausule van toepassing).

het is verkoper niet bekend dat er sprake is van bodemverontreiniging en er is ook geen sprake van de aanwezigheid van een ondergrondse tank t.b.v. de opslag van vloeistoffen (‘as is, where is’ - clausule van toepassing).

verkoper zijn geen voor het oog verborgen, doch aan verkoper bekende gebreken aan onderhavige onroerende zaak bekend.

verkoper zijn geen eigendom belemmerende erfdienstbaarheden dan wel kwalitatieve verplichtingen, welke zouden kunnen rusten op onderhavige onroerende zaak bekend ander dan die staan vermeld in voorgaande akten.

verkoper zijn geen belemmeringen met betrekking tot het huidige gebruik en de bestemming van onderhavige onroerende zaak bekend.

‘as is, where is’:

het object wordt verkocht en geleverd ‘as is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering door verkoper aan koper, met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken, in de staat waarin het zich ten tijde van de levering bevindt en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering. Koper doet afstand van aanspraken uit hoofde van artikel 7:15 lid 1 en 7:17 BW.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 495.000 k.k. Verkocht
Wijk
Duinoord
Locatie
stadscentrum / dorpskern, woonomgeving
Postcode
2517 HS Den Haag
Type
Winkelruimte
Bouwjaar
1955
Totaaloppervlakte
165m²

Locatie

[ { "address": "Valeriusstraat 68", "zipCode": "2517 HS", "city": "Den Haag", "lat": 52.0854541, "lng": 4.2791614 } ]
[{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#e9e9e9"},{"lightness":17}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":20}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":17}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":29},{"weight":0.2}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":18}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":21}]},{"featureType":"poi.park","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#dedede"},{"lightness":21}]},{"elementType":"labels.text.stroke","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"sa turation":36},{"color":"#333333"},{"lightness":40}]},{"elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"transit","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f2f2f2"},{"lightness":19}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":20}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":17},{"weight":1.2}]}]

Documenten

Vragen of een bezichtiging plannen?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier, of bel 070 - 331 97 99.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Bewijs dat u geen robot bent. Hoeveel is ?