Valeriusstraat 80, Den Haag

Vraagprijs   € 274.500 k.k.  

Verkocht Download Brochure

Omschrijving

Algemeen:

het betreft hier een winkelruimte op de begane grond met kleine achterplaats en een achteringang. De afgelopen decennia is deze winkelruimte voor dienstverlenende activiteiten in gebruik geweest. De huidige dienstverlener heeft de huur opgezegd en zal de ruimte per 31 augustus 2021 verlaten. Verkoper verkoopt ‘as is, where is’.

Locatie:

het object is gelegen aan de Valeriusstraat op de hoek met de Lubeckstraat in de wijk ‘Duinoord’ nabij de Groot Hertoginnelaan enerzijds en de President Kennedylaan anderzijds. De wijk staat bekend als gegoede woonomgeving met incidentele bedrijvigheid.

Duinoord is een wijk in Den Haag, in het stadsdeel Scheveningen, die grenst aan de wijken Zeeheldenkwartier, Regentessekwartier, Bomen- en Bloemenbuurt, Geuzen- en Statenkwartier en Zorgvliet.

Bereikbaarheid:

de bereikbaarheid is goed. Per eigen vervoer is het object vanaf het Rijkswegennet (A4, A12, A13) via Zuid-Hollandlaan, Raamweg, Hubertusviaduct en de Johan de Wittlaan in enkele minuten te bereiken. Op loopafstand stoppen de buslijnen 21 en 24 die een directe aansluiting hebben op het Centraal Station en het centrum van Den Haag.

Energielabel:

D.

Parkeergelegenheid:

dit object beschikt niet over parkeergelegenheid op eigen terrein. In de directe omgeving zijn voldoende mogelijkheden tot (betaald)
parkeren.

Gegevens KADIN:

gemeente: ’s-Gravenhage;
sectie: N;
Nummer: 7659;
app. Index: 1 - 350/765e aandeel;
t.t.v.s. bekend als: ’s-Gravenhage, N7617 en 7621;
t.t.v.s grootte: 306 m2;
soort: eigen grond;
stadsgezicht: Rijks BSG;
bestemming DSO: bedrijfsruimte;
bouwjaar: 1955.

Metrage VVO:

op basis van de aanwezige NEN 2580 meetstaat omvat het object totaal 100,00 m2 Verhuurbaar Vloer Oppervlak (110 m2 BVO).

Bestemming:

het object valt binnen het bestemmingsplan Duinoord. Binnen dit plan staat het object aangeduid als “gemengd – 2” (artikel 5), waarbij de navolgende bestemmingen worden genoemd:
a. wonen (alleen op de verdiepingen);
b. detailhandel;
c. dienstverlening;
d. horeca ‘licht’;
e. kantoor;
f. maatschappelijke doeleinden.

N.B. het verdient aanbeveling, om ondanks deze omschrijvingen in het bestemmingsplan, het voorgenomen gebruik of planvorming te toetsen bij de gemeente.

WOZ waarde 2021:

€ 186.000, --

Zakelijke lasten 2021:

OZBE € 491,41
Rioolrecht € 150,85

VVE:

niet actief (separate opstalpremie 2020, € 229,28 per jaar).

Koopvoorwaarden:

koopsom:

€ 274.500, -- kosten koper.

B.T.W.:

het object valt niet in de B.T.W. - sfeer.

overdracht:

zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming, doch niet eerder dan 1 september 2021.

notaris:

keuze koper.

koopakte:

standaard NVM koopakte.

waarborgsom:

10 % waarborgsom binnen 14 dagen na wilsovereenstemming door koper te storten op derdenrekening van de notaris.

overige kenmerken:

de overige kenmerken zullen in de koop- c.q. overdrachtsakte worden omschreven, te weten:

het is verkoper niet bekend dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt in onderhavig object, doch dit is gezien de ouderdom van het object wel mogelijk (‘as is, where’ - clausule van toepassing).

het is verkoper niet bekend dat er sprake is van bodemverontreiniging
dan wel dat er sprake is van de aanwezigheid van een ondergrondse tank t.b.v. de opslag van vloeistoffen (‘as is, where’ - clausule van toepassing).

verkoper zijn geen voor het oog verborgen, doch aan verkoper bekende gebreken aan onderhavige onroerende zaak bekend anders dan die met het oog waarneembaar zijn (‘as is, where’ - clausule van toepassing).

verkoper zijn geen eigendom belemmerende erfdienstbaarheden dan wel kwalitatieve verplichtingen, welke zouden kunnen rusten op onderhavige onroerende zaak bekend anders dan deze die mogelijk zijn omschreven in de voorgaande akte van verkrijging.

verkoper zijn geen belemmeringen met betrekking tot het huidige gebruik en de bestemming van onderhavige onroerende zaak (bedrijfsruimte) bekend.

‘as is, where is’:

het object wordt verkocht en geleverd ‘as is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering door verkoper aan koper, met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken, in de staat waarin het zich ten tijde van de levering bevindt en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering. Koper doet afstand van aanspraken uit hoofde van artikel 7:15 lid 1 en 7:17 BW.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 274.500 k.k. Verkocht
Wijk
Duinoord
Locatie
winkelcentrum, woonomgeving
Postcode
2517 HS Den Haag
Type
Winkelruimte
Bouwjaar
1955
Totaaloppervlakte
100m²
Verdiepingen
1
Front breedte
1400

Locatie

[ { "address": "Valeriusstraat 80", "zipCode": "2517 HS", "city": "Den Haag", "lat": 52.0854422, "lng": 4.2791528 } ]
[{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#e9e9e9"},{"lightness":17}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":20}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":17}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":29},{"weight":0.2}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":18}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":21}]},{"featureType":"poi.park","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#dedede"},{"lightness":21}]},{"elementType":"labels.text.stroke","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"sa turation":36},{"color":"#333333"},{"lightness":40}]},{"elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"transit","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f2f2f2"},{"lightness":19}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":20}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":17},{"weight":1.2}]}]

Documenten

Vragen of een bezichtiging plannen?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier, of bel 070 - 331 97 99.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Bewijs dat u geen robot bent. Hoeveel is ?