Vreeswijkstraat 537, Den Haag

Vraagprijs   € 249.500 k.k.  

Verkocht Download Brochure

Omschrijving

Algemeen:

het betreft hier een appartementsrecht rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de winkel-/bedrijfsruimte op de begane grond met schuur en overkapte achtertuin. Verkoper heeft de ruimte als uitzendbureau gebruikt en het is thans ook deels in gebruik als buurtfietsenstalling. Bij verkoop zal verkoper ervoor zorgdragen dat de ruimte leeg en ontruimd is en vrij van huur. Verkoper verkoopt ‘as is, where is’.

Locatie:

het object is gelegen op de grens van de wijken Leyenburg en Morgenstond Oost nabij het Zuiderpark en de kruising Loevesteinlaan/Driebergenstraat. De directe omgeving kenmerkt zich als gegoede woonomgeving met een kleinschalig winkelcentrum aan het Almeloplein. Hier is o.a. een Lidl Supermarkt gevestigd en een reeks aan lokale retail-ondernemers.

Bereikbaarheid:

onderhavige locatie is in het hart van de stad gelegen en er zijn voldoende aan- en afvoerwegen om het object met eigen - en middelgroot vrachtvervoer te kunnen bereiken. Met openbaar vervoer is de locatie bereikbaar met buslijn 25, 26, 31 en tramlijn 4 en 6 (Leyenburg). Deze openbaarvervoerlijnen hebben diverse op- en afstapplaatsen in de directe omgeving. Het OV-knooppunt Leyenburg (busstation) ligt ook in de nabijheid.

Energielabel:

A+ label (geldig tot 26 april 2032).

Parkeergelegenheid:

dit object beschikt niet over parkeergelegenheid op eigen terrein. In de directe omgeving zijn in voldoende mate betaalde parkeermogelijkheden aanwezig. Betaald parkeren is van toepassing tussen 18:00 en 24:00 uur.

Gegevens KADIN:

gemeente: Loosduinen;
sectie: N;
Nummer: 3585;
app. Index: 1;
aandeel VVE: 1/39e aandeel;
t.t.v.s. bekend als : Loosduinen, N 1691 t/m 1699;
t.t.v.s grootte: 1.616 m2;
soort: eigen grond;
bestemming DSO: bedrijfsruimte (winkelfunctie);
bouwjaar: 1938.

Metrage VVO:

op basis van de aanwezige meetstaat NEN 2580 omvat het object totaal 112,00 m2 Verhuurbaar Vloer Oppervlak (120,00 m2 BVO) in zijn geheel gelegen op de begane grond:

begane grond: 84,20 m2 winkelruimte;
begane grond: 12,00 m2 kantoor;
begane grond: 02,50 m2 toilet, gang;
begane grond: 12,90 m2 opslagruimte.

Overkapte achtertuin:

de grotendeels overkapte achtertuin, totaal groot ca. 37 m2 is ontsloten aan de achterzijde via een (brand) gang naar de Zegveldstraat.

Bestemming:

het object valt binnen de bepalingen van het bestemmingsplan Leyenburg. Binnen dit plan staat het object aangeduid als “gemengd - 1” (artikel 5), waarbij onder meer de navolgende bestemmingen worden genoemd:
a. bedrijven;
b. detailhandel;
c. dienstverlening;
d. horeca;
e. welzijnsvoorzieningen;
f. wonen.

N.B. het verdient aanbeveling, om ondanks deze omschrijvingen in het bestemmingsplan, het voorgenomen gebruik of planvorming te toetsen bij de gemeente.

Zakelijke lasten 2022:

OZBE,€ 365,17
Rioolrecht € 154,50

VVE:

bijdrage € 162,22 per maand.

Koopvoorwaarden:

koopsom:

€ 249.500, -- kosten koper;

B.T.W:

het object valt niet in de B.T.W. - sfeer;

overdracht:

2 maanden na wilsovereenstemming.

notaris:

keuze koper;

koopakte:

standaard NVM koopakte;

waarborgsom:

10 % waarborgsom binnen 14 dagen na wilsovereenstemming door koper te storten op derdenrekening van de notaris.overige kenmerken:

de overige kenmerken zullen in de koop- c.q. overdrachtsakte worden omschreven, te weten:

het is verkoper niet bekend dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt in onderhavig object, doch dit is gezien de ouderdom van het object wel mogelijk (‘as is, where’ is clausule van toepassing).

het is verkoper niet bekend dat er sprake is van bodemverontreiniging dan wel dat er sprake is van de aanwezigheid van een ondergrondse tank t.b.v. de opslag van vloeistoffen (‘as is, where’ is clausule van toepassing).

verkoper zijn geen voor het oog verborgen, doch aan verkoper bekende gebreken aan onderhavige onroerende zaak bekend anders dan die met het oog waarneembaar zijn (‘as is, where’ is clausule van toepassing).

verkoper zijn geen eigendom belemmerende erfdienstbaarheden dan wel kwalitatieve verplichtingen, welke zouden kunnen rusten op onderhavige onroerende zaak bekend anders dan deze die mogelijk zijn omschreven in de voorgaande akte van verkrijging.

verkoper zijn geen belemmeringen met betrekking tot het huidige gebruik en de bestemming van onderhavige onroerende zaak (winkelruimte) bekend.

‘as is, where is’:

het object wordt verkocht en geleverd ‘as is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering door verkoper aan koper, met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken, in de staat waarin het zich ten tijde van de levering bevindt en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering. Koper doet afstand van aanspraken uit hoofde van artikel 7:15 lid 1 en 7:17 BW.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 249.500 k.k. Verkocht
Wijk
Leyenburg
Locatie
winkelcentrum, woonomgeving
Postcode
2546 AN Den Haag
Type
Winkelruimte
Bouwjaar
1938
Totaaloppervlakte
112m²
Verdiepingen
1
Front breedte
578

Locatie

[ { "address": "Vreeswijkstraat 537", "zipCode": "2546 AN", "city": "Den Haag", "lat": 52.0567617, "lng": 4.2740438 } ]
[{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#e9e9e9"},{"lightness":17}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":20}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":17}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":29},{"weight":0.2}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":18}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":21}]},{"featureType":"poi.park","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#dedede"},{"lightness":21}]},{"elementType":"labels.text.stroke","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"sa turation":36},{"color":"#333333"},{"lightness":40}]},{"elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"transit","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f2f2f2"},{"lightness":19}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":20}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":17},{"weight":1.2}]}]

Documenten

Vragen of een bezichtiging plannen?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier, of bel 070 - 331 97 99.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Bewijs dat u geen robot bent. Hoeveel is ?