Willem de Zwijgerlaan 50, Den Haag

Vraagprijs   € 445.000 k.k.  

Belegging Download Brochure

Omschrijving

Algemeen:

het betreft hier een appartementsrecht op eigen grond, bestaande uit een verhuurde winkelruimte op de begane grond met een verharde ingesloten achterplaats alsmede een kleine kelderruimte. De doelstelling van verkoper is om het object in verhuurde staat te verkopen.

Het formeel afgesplitste dubbel bovenhuis (nr. 50a) zal via collega Korff de Gidts Makelaardij worden verkocht. Informatie is op Funda beschikbaar.

Locatie:

het object is gelegen in het Statenkwartier aan de Willem de Zwijgerlaan, nabij de hoek met de Frederik Hendriklaan, welke winkelstraat enkele jaren geleden nog het predicaat ‘beste winkelstraat van Nederland’ kreeg. De aangeboden winkelruimte ligt direct tegenover een vestiging van Albert Heijn en Paagman. De Paagman locatie wordt wel gezien als het episch centrum van de Frederik Hendriklaan, in de volksmond beter bekend als ‘De Fred’.

Kadastrale gegevens:

Gemeente: ‘s-Gravenhage;
Sectie: AK;
Nummer: 10558;
app. Index: A-1;
aandeel: 2/5e aandeel in VVE;
t.t.v.s. bekend als: ’s-Gravenhage, AK 1533;
t.t.v.s grootte: 137 m2;
soort: eigen grond;
bestemming DSO: bedrijfsruimte;
bouwjaar : 1906.


Bijdrage VVE:

€ 100,-- per maand. VVE zal per 1 juni 2022 worden geactiveerd.

Metrage VVO:

in opdracht van de eigenaar is er een meetstaat NEN 2580 opgemaakt. Het Verhuurbaar Vloer Oppervlak omvat:

kelder 09,90 m2 opslagruimte
begane grond 67,90 m2 winkelruimte c.a.
totaal VVO 77,80 m2.

Metrage BVO:

het BVO metrage omvat 90,00 m2.

Metrage achterplaats:

41,70 m2.

Energielabel:

C (geldig tot en met 17 maart 2031).

Nutsvoorzieningen:

het object beschikt over eigen nutsvoorzieningen.

Bestemming:

het object valt binnen de bepalingen van het bestemmingsplan Statenkwartier. Binnen dit plan staat het object aangeduid als “gemengd - 1” (artikel 6.1), waarbij de navolgende bestemmingen worden genoemd:

a. detailhandel;
b. dienstverlening;
c. horeca “licht”.

Horeca:

In de splitsingsakte zal worden opgenomen:

‘Anders dan in het bestemmingsplan Statenkwartier is aangegeven wordt de bedrijfsruimte Willem de Zwijgerlaan 50 niet bestemd voor of gebruikt als een horecagelegenheid zonder voorafgaande instemming van de eigenaar van Willem de Zwijgerlaan 50a’.

Opleveringsniveau:

verkoper verkoopt het appartementsrecht “as is, where is” in verhuurde staat.

Huurgegevens:

adres:

Willem de Zwijgerlaan 50 te Den Haag;
huurder:

Dennis van Sintemaartensdijk (eenmanszaak);

gebruik:

ex artikel 7:290 BW als verf- en lifestyle winkel;

huuringang:

1 augustus 2021;

huurtermijn:

5 jaar + verlengingen van telkenmale 5 jaar;

1e expiratie:

31 juli 2026;

opzegtermijn:

12 maanden;

aanvangshuur:

€ 27.540, -- per jaar;

B.T.W.:

niet van toepassing;

indexering:

jaarlijks, conform CPI index, per 1 augustus;

waarborgsom:

€ 6.885, --.

Koopvoorwaarden:

koopsom:

€ 445.000, -- kosten koper.

B.T.W.:

het object valt niet in de B.T.W. sfeer.

overdracht:

zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming.

notaris:

keuze koper.

koopakte:

standaard NVM koopakte.

waarborgsom:

10 % waarborgsom binnen 14 dagen na wilsovereenstemming door koper te storten op derdenrekening van de notaris.

overige kenmerken:

de overige kenmerken zullen in de koop- c.q. overdrachtsakte worden omschreven, te weten:

het is verkoper niet bekend dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt in onderhavig object (‘as is, where is’ - clausule van toepassing).

het is verkoper niet bekend dat er sprake is van bodemverontreiniging en er is ook geen sprake van de aanwezigheid van een ondergrondse tank t.b.v. de opslag van vloeistoffen (‘as is, where is’ - clausule van toepassing).

verkoper zijn geen voor het oog verborgen, doch aan verkoper bekende gebreken aan onderhavige onroerende zaak bekend.

verkoper zijn geen eigendom belemmerende erfdienstbaarheden dan wel kwalitatieve verplichtingen, welke zouden kunnen rusten op onderhavige onroerende zaak bekend ander dan die staan vermeld in voorgaande akten.

verkoper zijn geen belemmeringen met betrekking tot het huidige gebruik en de bestemming van onderhavige onroerende zaak (winkelruimte) bekend.

‘as is, where is’:

het object wordt verkocht en geleverd ‘as is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering door verkoper aan koper, met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken, in de staat waarin het zich ten tijde van de levering bevindt en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering. Koper doet afstand van aanspraken uit hoofde van artikel 7:15 lid 1 en 7:17 BW.

Verwerking persoonsgegevens:

bij de uitwerking van een transactie tussen partijen informeert verkoper de koper en koper verklaart alsdan ermee bekend te zijn dat verkoper de door koper te verstrekken persoonsgegevens verwerkt en dat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een koopovereenkomst.

Dientengevolge geeft koper door ondertekening van een koopovereenkomst ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk toestemming aan de verkoper voor de verwerking van een kopie van het identiteitsbewijs van koper. De verwerking hiervan gebeurt met het doel koper voorafgaand en gedurende de looptijd van een koopovereenkomst te kunnen identificeren, zodat kan worden nagegaan of koper de rechtmatige koper van het gekochte is en blijft.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 445.000 k.k.
Wijk
Geuzen- en Statenkwartier
Locatie
stadscentrum / dorpskern, woonomgeving
Postcode
2582 ER Den Haag
Type
Winkelruimte
Bouwjaar
1906
Totaaloppervlakte
78m²

Locatie

[ { "address": "Willem de Zwijgerlaan 50", "zipCode": "2582 ER", "city": "Den Haag", "lat": 52.0905515, "lng": 4.2736716 } ]
[{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#e9e9e9"},{"lightness":17}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":20}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":17}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":29},{"weight":0.2}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":18}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":21}]},{"featureType":"poi.park","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#dedede"},{"lightness":21}]},{"elementType":"labels.text.stroke","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"sa turation":36},{"color":"#333333"},{"lightness":40}]},{"elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"transit","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f2f2f2"},{"lightness":19}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":20}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":17},{"weight":1.2}]}]

Documenten

Vragen of een bezichtiging plannen?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier, of bel 070 - 331 97 99.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Bewijs dat u geen robot bent. Hoeveel is ?