Kerkweg 1, Maasland

Vraagprijs   € 324.500 k.k.  

Belegging Download Brochure

Omschrijving

Algemeen:

het betreft hier een casco winkel-unit (bouwnr. 7) van het winkel-/woning complex ‘Spreeuwenest’ (bouwjaar 2017) te Maasland. Deze winkelruimte is vanaf de bouwkundige oplevering verhuurd aan een horeca-exploitant. Het is de doelstelling van de eigenaar om onderhavige winkelunit in verhuurde staat te verkopen
‘as is, where is’.

Locatie en bereikbaarheid:

het project ‘Spreeuwenest’ ligt ingeklemd tussen de Kerkweg, de Veldesteijn en de Hildegaarde. Aan de overzijde van het project is een appartementencomplex gerealiseerd met daaronder o.a. een Albert Heijn. Omliggende winkeliers zijn onder meer Kruidvat, bakkerij Van der Berg, de Frietsalon, Restaurant MiddenIn, City Döner Maasland en een kledingreparateur.

Maasland is een dorp met uitstekende voorzieningen en is prima geschikt voor de dagelijkse boodschappen. Tevens is er een bruisend verenigingsleven in Maasland en zijn er volop mogelijkheden voor de meeste takken van sport.

Tot slot is Maasland gelegen in een fantastische groene omgeving met veel water. Het is ook goed bereikbaar per fiets, auto en openbaar vervoer. Zo rijdt o.a. buslijn 38 tussen Maassluis en Station Delft, waarbij een bushalte op een steenworp afstand is gelegen van het Spreeuwenest.

Kadastrale gegevens:

Gemeente: Maasland (Midden Delfland);
Sectie: H;
Nummer: 3884;
app. Index: A-4;
aandeel: 89/853e aandeel in VVE;
t.t.v.o.s. bekend als: Maasland, H 3884 A-1;
t.t.v.o.s. aandeel: 853/1.727e aandeel in VVE;
soort: eigen grond;
bestemming DSO: commerciële ruimte;
bouwjaar: 2017.

VVE:

bijdrage € 72,84 per maand (prijspeil april 2022). De VVE wordt extern beheert door VP & A VVE Beheer.

Metrage VVO:

in opdracht van de eigenaar is er een meetstaat NEN 2580 opgemaakt. Het Verhuurbaar Vloer Oppervlak omvat 92,10 m2 winkelruimte c.a. op de begane grond.

Metrage BVO:

het Bruto Vloer Oppervlak omvat 102,10 m2.

Energielabel:

A+ (geldig tot en met 6 juli 2032).

Nutsvoorzieningen:

het object beschikt over eigen nutsvoorzieningen.

Bestemming:

het object valt binnen de bepalingen van het bestemmingsplan ’t Spreeuwenest’. Binnen dit plan staat het object aangeduid als “enkelbestemming gemengd” (artikel 3), waarbij de navolgende bestemmingen worden genoemd:

a. detailhandel;
b. maatschappelijke dienstverlening;
c. lichte horeca.

Opleveringsniveau:

verkoper verkoopt het appartementsrecht - volledig in- extern gerenoveerd - “as is, where is” in verhuurde staat.

Huurgegevens:

basis-huurovereenkomst

- adres: Kerkweg 1 te Maasland;
- huurder: v.o.f. Lira Maasland;
- gebruik: ex artikel 7:290 BW t.b.v. horecadoeleinden;
- huuringang: 28 februari 2017 (datum bouwkundige casco oplevering);
- huurtermijn: 3 jaar + 2 jaar + verlengingen van telkenmale 1 jaar;
- 1e expiratie: 28 februari 2024;
- opzegtermijn: 12 maanden;
- aanvangshuur: € 21.210, -- per jaar;
- B.T.W.: wel van toepassing;
- indexering: jaarlijks, conform CPI-index, per 28 februari;
- waarborgsom: € 6.416,03.

Huurgegevens:

in-de-plaatsstellingovereenkomst

- adres: Kerkweg 1 te Maasland;
- huurder: City Döner Maasland (Abla’s Fastfood Corner);
- gebruik: ex artikel 7:290 BW t.b.v. Dönerrestaurant;
- overnamedatum: 15 maart 2018;
- huidige huur: € 23.688, -- per jaar (prijspeil 28 februari 2022)
- B.T.W. : wel van toepassing;
- indexering: jaarlijks, conform CPI-index, per 28 februari;
- waarborgsom: € 6.416,03.

Koopvoorwaarden:

- koopsom: € 324.500, -- kosten koper exclusief B.T.W.
- B.T.W. : het object valt in de B.T.W.-sfeer (jonger dan 10 jaar).
- overdracht: zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming.
- notaris: keuze koper.
- koopakte: standaard NVM koopakte.
- waarborgsom: 10 % waarborgsom binnen 14 dagen na wilsovereenstemming door koper te storten op derdenrekening van de notaris.
- overige kenmerken: de overige kenmerken zullen in de koop- c.q. overdrachtsakte worden omschreven, te weten:

het is verkoper niet bekend dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt in onderhavig object (‘as is, where is’ - clausule van toepassing).

het is verkoper niet bekend dat er sprake is van bodemverontreiniging en er is ook geen sprake van de aanwezigheid van een ondergrondse tank t.b.v. de opslag
van vloeistoffen (‘as is, where is’ - clausule van toepassing).

verkoper zijn geen voor het oog verborgen, doch aan verkoper bekende gebreken aan onderhavige onroerende zaak bekend.

verkoper zijn geen eigendom belemmerende erfdienstbaarheden dan wel kwalitatieve verplichtingen, welke zouden kunnen rusten op onderhavige onroerende zaak bekend ander dan die staan vermeld in voorgaande akten.

verkoper zijn geen belemmeringen met betrekking tot het huidige gebruik en de bestemming van onderhavige onroerende zaak (winkelruimte) bekend.


‘as is, where is’:

het object wordt verkocht en geleverd ‘as is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering door verkoper aan koper, met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken, in de staat waarin het zich ten tijde van de levering bevindt en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering. Koper doet afstand van aanspraken uit hoofde van artikel 7:15 lid 1 en 7:17 BW.

Verwerking persoonsgegevens:

bij de uitwerking van een transactie tussen partijen informeert verkoper de koper en koper verklaart alsdan ermee bekend te zijn dat verkoper de door koper te verstrekken persoonsgegevens verwerkt en dat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een koopovereenkomst.

Dientengevolge geeft koper door ondertekening van een koopovereenkomst ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk toestemming aan de verkoper voor de verwerking van een kopie van het identiteitsbewijs van koper. De verwerking hiervan gebeurt met het doel koper voorafgaand en gedurende de looptijd van een koopovereenkomst te kunnen identificeren, zodat kan worden nagegaan of koper de rechtmatige koper van het gekochte is en blijft.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 324.500 k.k.
Wijk
Dijkpolder
Locatie
winkelcentrum
Postcode
3155 EC Maasland
Type
Winkelruimte
Bouwjaar
2017
Totaaloppervlakte
92m²

Locatie

[ { "address": "Kerkweg 1", "zipCode": "3155 EC", "city": "Maasland", "lat": 51.9333875, "lng": 4.2691423 } ]
[{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#e9e9e9"},{"lightness":17}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":20}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":17}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":29},{"weight":0.2}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":18}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":21}]},{"featureType":"poi.park","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#dedede"},{"lightness":21}]},{"elementType":"labels.text.stroke","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"sa turation":36},{"color":"#333333"},{"lightness":40}]},{"elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"transit","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f2f2f2"},{"lightness":19}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":20}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":17},{"weight":1.2}]}]

Documenten

Vragen of een bezichtiging plannen?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier, of bel 070 - 331 97 99.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Bewijs dat u geen robot bent. Hoeveel is ?