Oost-Voorstraat 47, Oud-Beijerland

Vraagprijs   € 325.000 k.k.  

Belegging Download Brochure

Omschrijving

BELEGGINGSOBJECT

Algemeen:

het betreft hier een appartementsrecht op eigen grond, bestaande uit een winkelruimte met secundaire ruimten. Aan de achterzijde bevindt zich een achterom. De doelstelling van verkoper is om het appartementsrecht in verhuurde staat te verkopen. De winkelruimte is recent verhuurd en huurder is doende om de ruimte in te richten voor het voorgenomen gebruik, Chocolaterie.

Locatie:

onderhavig appartementsrecht is gelegen op een goede locatie in het centrum van Oud-Beijerland nabij het Oude Raadhuis te midden van een scala aan winkelvestigingen zowel lokaal als landelijk (o.a. HEMA, Beter Horen, Kruidvat).

Oud-Beijerland:

Oud-Beijerland is een plaats en voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het gelijknamige dorp is qua inwoneraantal de grootste plaats in de Hoeksche Waard.

Oud-Beijerland was een agrarische gemeente, maar is ook een forensendorp. Het heeft bovendien een regionale centrumfunctie. Het dorp is gelegen aan het Spui en aan de Oude Maas en heeft een jachthaven. Sinds 1 januari 2019 maakt Oud-Beijerland samen met de gemeenten Korendijk, Strijen, Cromstrijen en Binnenmaas onderdeel uit van de gemeente Hoeksche Waard. Het aantal inwoners Hoekse Waard is ruim 88.000 (peildatum 1 januari 2021).

VVO:

uit de aanwezige NEN 2580 Meetstaat blijkt het hieronder aangegeven Verhuurbaar Vloer Oppervlak:

begane grond 88,84 m2 winkelruimte;
begane grond 39,65 m2 inpandige secundaire ruimten;
totaal 128,49 m2 VVO

De oppervlakten zijn gemeten op basis van de NEN 2580 .

Frontbreedte:

bruto 5 meter (netto 4.62 m1).

Kadastrale gegevens:

gemeente: Oud-Beijerland;
sectie: D;
Nummer: 6350;
app. Index : A-1;
aandeel: 2/3e aandeel in VVE;
t.t.v.s. bekend als : Oud-Beijerland D 3566;
t.t.v.s grootte: 190 m2;
soort: eigen grond;
bestemming DSO: winkelfunctie;
bouwjaar: 1999.

Zakelijke lasten 2021:

OZB eigenaar € 406, --
Waterschapsbelasting € 59,51

Bijdrage VvE:

€ 50, -- per maand (gezamenlijke opstalverzekering, kleine reserve).

Nutsvoorzieningen:

het object beschikt over eigen nutsvoorzieningen.

Bestemming:

het object valt binnen het bestemmingsplan ‘correctieve herziening wonen’. Binnen dit plan staat het object aangeduid als “centrum” (artikel 7), waarbij de navolgende bestemmingen worden genoemd:
a. detailhandel;
b. dienstverlenende bedrijven/dienstverlenende voorzieningen;
c. horecabedrijven (cat. 1);
d. ondersteunende horeca.

Opleveringsniveau:

verkoper verkoopt het appartementsrecht oorspronkelijk uit 1999, “as is, where is” in verhuurde staat.

Energielabel:

A++ label, geldig tot 20 juli 2031.

Huurgegevens:

gebruik:

ex artikel 7:290 BW als chocolaterie;

huurder:

Chocolin (eenmanszaak);

aanvangshuur :

€ 25.000, -- per jaar;

huidige huur:

€ 25.000, -- per jaar (prijspeil juli 2021);

servicekosten:

n.v.t.;

B.T.W.:

van toepassing;

huurprijsbetaling:

per maand vooruit;

huuringangsdatum:

1 juli 2021;

huurtermijn:

5 jaar + verlengingen van telkenmale 5 jaar;

opzegtermijn:

12 maanden;

huurprijsaanpassing:

jaarlijks;

bankgarantie:

€ 7.562,50;

huurovereenkomst:

standaard ROZ ex artikel 7:290 BW (versie 2012);

opmerking:

er is een ingroeihuur door verhuurder overeengekomen, doch deze zal bij verkoop door verkoper in één keer worden verrekend met de huurder.

Koopvoorwaarden:

koopsom:

€ 325.000, -- kosten koper.

B.T.W.:

het object valt niet in de B.T.W.-sfeer.

overdracht:

zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming.

notaris:

keuze koper.

koopakte:

standaard NVM koopakte. 10 % waarborgsom binnen 14 dagen na wilsovereenstemming door koper te storten op
derdenrekening van de gekozen notaris.

overige kenmerken:

de overige kenmerken zullen in de koop- c.q. overdrachtsakte worden omschreven, te weten:

het is verkoper niet bekend dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt in onderhavig object (‘as is, where is’ - clausule van toepassing).

het is verkoper niet bekend dat er sprake is van bodemverontreiniging en er is ook geen sprake van de aanwezigheid van een ondergrondse tank t.b.v. de opslag van vloeistoffen (‘as is, where is’ - clausule van toepassing).

verkoper zijn geen voor het oog verborgen, doch aan verkoper bekende gebreken aan onderhavige onroerende zaak bekend.

verkoper zijn geen eigendom belemmerende erfdienstbaarheden dan wel kwalitatieve verplichtingen,
welke zouden kunnen rusten op onderhavige onroerende zaak bekend ander dan die staan vermeld in voorgaande akten.

verkoper zijn geen belemmeringen met betrekking tot het huidige gebruik en de bestemming van onderhavige onroerende zaak (winkelruimte) bekend.

‘as is, where is’:

het object wordt verkocht en geleverd ‘as is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering door verkoper aan koper, met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken, in de staat waarin het zich ten tijde van de levering bevindt en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering. Koper doet afstand van aanspraken uit hoofde van artikel 7:15 lid 1 en 7:17 BW.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 325.000 k.k.
Wijk
Centrum-Zuid
Locatie
stadscentrum / dorpskern
Postcode
3262 JG Oud-Beijerland
Type
Winkelruimte
Bouwjaar
1999
Totaaloppervlakte
128m²

Locatie

[ { "address": "Oost-Voorstraat 47", "zipCode": "3262 JG", "city": "Oud-Beijerland", "lat": 51.824448, "lng": 4.4124725 } ]
[{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#e9e9e9"},{"lightness":17}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":20}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":17}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":29},{"weight":0.2}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":18}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":21}]},{"featureType":"poi.park","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#dedede"},{"lightness":21}]},{"elementType":"labels.text.stroke","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"sa turation":36},{"color":"#333333"},{"lightness":40}]},{"elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"transit","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f2f2f2"},{"lightness":19}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":20}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":17},{"weight":1.2}]}]

Documenten

Vragen of een bezichtiging plannen?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier, of bel 070 - 331 97 99.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Bewijs dat u geen robot bent. Hoeveel is ?