Cromvlietkade 3 - 5, Rijswijk

Vraagprijs   € 569.000 k.k. — € 3.495 p.m.  

Verhuurd Download Brochure

Omschrijving

Algemeen:

het betreft hier een garage-/bedrijfs-/opslagruimte met buitenterrein. Het object omvat een tweetal kadastrale eenheden en worden deels gescheiden door een elektriciteitshuisje. Achter dit elektriciteitshuisje langs worden de twee ruimten met elkaar verbonden. Het totaal is thans nog in gebruik bij Korteland Auto’s. Dit auto in-/verkoopbedrijf heeft de huur opgezegd en zal de ruimte per 31 mei 2021 leeg opleveren. Onderhavige ruimte wordt zowel te huur als te koop aangeboden.

Locatie:

op de grens van Voorburg en Rijswijk, aan de Cromvlietkade ligt de garage-/bedrijfs-/opslagruimte met buitenterrein. Het object ligt vlak bij de ‘kruising’ met de Geestbrugweg (Rijswijk) en het verlengde hiervan de Prinses Mariannelaan (Voorburg). Door deze ligging is het object goed ontsloten. De directe omgeving kenmerkt zich voornamelijk als gegoede woonomgeving met incidentele bedrijvigheid.

Bereikbaarheid:

het object is zeer goed bereikbaar vanaf bijvoorbeeld het NS-station Den Haag CS en NS Station Voorburg via tramlijnen 1 en 15, welke zich op loopafstand van het object bevinden. Tevens vindt u in de nabije omgeving de buslijn 23. Per auto is het object uitstekend bereikbaar via de Prinses Mariannelaan, Binckhorst (Rotterdamse-baan) of via de Geestbrugweg, Haagweg. Binnen 10 minuten bereikt u de rijkswegen A13, A12, A4.

Energielabel:

voor dit object is geen label afgegeven. In verband met het industriële karakter is dit niet noodzakelijk.

Parkeergelegenheid:

aan de voorzijde ligt een openbaar trottoir en beschikt het object niet over eigen parkeergelegenheid. Aan de achterzijde van het object ligt een verhard binnenterrein ter grootte van 249,20 m2 alwaar in ruime mate auto’s kunnen worden geparkeerd. Aan de openbare weg zijn in redelijke mate betaalde parkeermogelijkheden.

Kadastrale gegevens:

Cromvlietkade 3

gemeente: Rijswijk;
sectie: A;
nummer: 2446;
grootte: 204 m2;
soort: eigen grond;
eigenaar: SDH Beheer B.V.;
koopsom 2010: € 269.703, -- k.k. (i.c.m. nr. 5);
stadsgezicht: Gemeentelijk beschermd;
bestemming DSO: bedrijvigheid (industrie);
bouwjaar: 1927.

Cromvlietkade 5

gemeente: Rijswijk;
sectie: A;
Nummer: 3651;
app. Index: 1;
aandeel VVE: 1/3e aandeel;
t.t.v.s. bekend als: Cromvlietkade 5, 6 en 7, Rijswijk, A 2693;
t.t.v.s grootte: 503 m2;
soort: eigen grond;
eigenaar: SDH Beheer B.V.;
bestemming DSO: bedrijvigheid (agrarisch);
bouwjaar: 1927.

Zakelijke lasten 2020:

OZBE nr. 3: € 1.197,94
Rioolrecht nr. 3: € 94,80

VVE bijdrage:

€ 86,25 per maand (prijspeil januari 2019).

Metrage VVO:

op basis van de aanwezige meetstaat NEN 2580 omvat het object totaal 389,10 m2 Verhuurbaar Vloer Oppervlak (418,60 m2 BVO).

Buitenterrein:

achter het appartementsrecht Cromvlietkade 5 ligt een verhard buitenterrein ter grootte van 249,20 m2. Dit terrein is ingesloten en uitsluitend via de bedrijfsruimte bereikbaar.

Bestemming:

het object valt binnen de bepalingen van de beheer verordening Cromvliet. Bij raadsbesluit van 21 april 2020 is door de gemeente aangegeven dat er een bestemmingsplan (of een nieuwe beheer verordening) in voorbereiding is.

N.B. het verdient aanbeveling, te allen tijde het voorgenomen gebruik of planvorming te toetsen bij de gemeente Rijswijk.

Huurvoorwaarden:

huurprijs:

€ 3.495, -- per maand te vermeerderen met de B.T.W..

B.T.W.:

huurder en verhuurder opteren voor een belaste huur en verhuur.

huurprijsbetaling:

per maand vooruit middels een automatische overboeking.

huurtermijn:

5 jaar + verlengingsperioden van telkenmale 5 jaar (opzegtermijn 12 maanden).

huurprijsaanpassing:

jaarlijks, voor het eerst 12 maanden na huuringangsdatum, zal de huurprijs worden aangepast aan de stijging van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI), reeks Alle Huishoudens (2015=100), zoals dit wordt gepubliceerd door het CBS.

servicekosten:

geen. Huurder dient zelf zorg te dragen voor aansluiting op en betaling van alle nutsvoorzieningen.

waarborgsom:

bij ondertekening van de huurovereenkomst stelt huurder in handen van verhuurder een waarborgsom ter grootte van drie maanden huurverplichting inclusief een vergoeding gelijk aan de toekomstig verschuldigde B.T.W.. Over een waarborgsom wordt door verhuurder geen rente vergoed.

N.B. afhankelijk van de gegoedheid huurder kan verhuurder ten aanzien van de zekerheidstelling aanvullende voorwaarden stellen.

huuringangsdatum:

zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming, doch niet eerder dan 1 juni 2021.

huurovereenkomst:

indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofd huurvoorwaarden worden vervat in een standaard ROZ huurovereenkomst aangepast aan de eisen en wensen van de verhuurder.

voorbehoud verhuurder:

voor het aangaan van een huurovereenkomst maakt verhuurder het nadrukkelijk voorbehoud van het verkrijgen van een hem
conveniërend gegoedheidsrapport van huurder dan wel een hem conveniërend krediet informatierapport van het bedrijf van huurder.

Koopvoorwaarden:

koopsom:

€ 569.000, -- kosten koper.

B.T.W.:

het object valt niet in de B.T.W. - sfeer.

overdracht:

zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming, doch niet eerder dan bij lege oplevering door de huidige gebruiker.

notaris:

keuze koper.

koopakte:

standaard NVM koopakte.

waarborgsom:

10 % waarborgsom binnen 14 dagen na wilsovereenstemming door koper te storten op derdenrekening van de notaris.

overige kenmerken:

de overige kenmerken zullen in de koop- c.q. overdrachtsakte worden omschreven, te weten:

het is verkoper niet bekend dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt in onderhavig object, doch dit is gezien de ouderdom van het object wel mogelijk (‘as is, where’ is clausule van toepassing).

het is verkoper bekend dat er sprake is van bodemverontreiniging doch dat er geen sprake (meer) is van de aanwezigheid van ondergrondse tanks t.b.v. de opslag van vloeistoffen. In dit verband verwijzen wij naar het eigendomsbewijs van verkoper (‘as is, where’ is clausule van toepassing).

verkoper zijn geen voor het oog verborgen, doch aan verkoper bekende gebreken aan onderhavige onroerende zaak bekend anders dan die met het oog waarneembaar zijn (‘as is, where’ is clausule van toepassing).

verkoper zijn geen eigendom belemmerende erfdienstbaarheden dan wel kwalitatieve verplichtingen, welke zouden kunnen rusten op onderhavige onroerende zaak bekend anders dan deze die mogelijk zijn omschreven in de voorgaande akte van verkrijging.

verkoper zijn geen belemmeringen met betrekking tot het huidige gebruik en de bestemming van onderhavige onroerende zaak (bedrijvigheid) bekend.

‘as is, where is’:

het object wordt verkocht en geleverd ‘as is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering door verkoper aan koper, met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken, in de staat waarin het zich ten tijde van de levering bevindt en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering. Koper doet afstand van aanspraken uit hoofde van artikel 7:15 lid 1 en 7:17 BW.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 569.000 k.k. — € 3.495 p.m. Verhuurd
Wijk
Cromvliet
Locatie
woonomgeving
Postcode
2281 TT Rijswijk
Type
Bedrijfsruimte
Omvat
Bedrijfshal
Bouwjaar
1927
Totaaloppervlakte
389m²

Locatie

[ { "address": "Cromvlietkade 3", "zipCode": "2281 TT", "city": "Rijswijk", "lat": 52.0594522, "lng": 4.3433998 } ]
[{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#e9e9e9"},{"lightness":17}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":20}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":17}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":29},{"weight":0.2}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":18}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":21}]},{"featureType":"poi.park","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#dedede"},{"lightness":21}]},{"elementType":"labels.text.stroke","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"sa turation":36},{"color":"#333333"},{"lightness":40}]},{"elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"transit","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f2f2f2"},{"lightness":19}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":20}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":17},{"weight":1.2}]}]

Documenten

Vragen of een bezichtiging plannen?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier, of bel 070 - 331 97 99.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Bewijs dat u geen robot bent. Hoeveel is ?