Laan van Haagvliet 28 - 30, Voorburg

Vraagprijs   € 649.500 k.k. — € 3.795 p.m.  

Verkocht Download Brochure

Omschrijving

Algemeen:

het betreft hier de voormalige bedrijfsruimte van Boekbinderij Verschoor te Voorburg, die voor verhuur of verkoop wordt aangeboden. De ruimte, bestaande uit een tweetal appartementsrechten, is gelegen op de begane grond en is volledig ontmanteld. Derhalve is er sprake van een ruwe casco oplevering. Voor verdere ingebruikname dient rekening te worden gehouden met het aanbrengen van voorzieningen e/o verdere afwerking door de gebruiker.

Locatie:

onderhavige bedrijfsruimte is gesitueerd in een typische Voorburgse woonwijk met incidentele bedrijvigheid en een goede mix in woonbebouwing. In de directe omgeving is de dorpskern van Voorburg en het winkelcentrum Koningin Julianaplein gelegen, alsmede de op- en afritten van diverse rijkswegen (A4, A12 en A13).

Energielabel:

niet aanwezig in verband met industriële karakter van de ruimte.

Metrage:

op basis van de gegevens van BAG, omvatten de beide appartementsrechten gezamenlijk circa 501 m2 op de begane grond.
Er is geen NEN 2580 meetstaat aanwezig.

Parkeergelegenheid:

dit object beschikt niet over parkeergelegenheid op eigen terrein. In de directe omgeving zijn in voldoende parkeermogelijkheden aanwezig (blauwe zone).

Bestemming:

het object valt binnen de bepalingen van het bestemmingsplan Stedelijk. Binnen dit (ontwerp) plan staat het object aangeduid als “Gemengd 2” (artikel 13), waarbij onder andere de navolgende bestemmingen worden genoemd:

a. bedrijven (categorie 1 en 2);
b. dienstverlenende bedrijven;
c. kantoren;
d. maatschappelijke voorzieningen.

N.B. het verdient aanbeveling, om ondanks deze omschrijvingen in het bestemmingsplan, het voorgenomen gebruik te toetsen bij de gemeente.

Huurvoorwaarden:

huurprijs:

€ 3.795, -- per maand.

B.T.W.:

huurder en verhuurder zullen niet opteren voor belaste huur/verhuur.

nutsvoorzieningen:

huurder dient zelf zorg te dragen voor aansluiting op en betaling van gas, elektra en water.

huurprijsbetaling:

per maand vooruit middels automatische betalingsopdracht.

huurtermijn:

5 jaar + een verlengingsperiode van telkenmale 5 jaar (opzegtermijn 12 maanden).

huurprijsaanpassing:

jaarlijks, voor het eerst 12 maanden na huuringangsdatum, zal de huurprijs worden aangepast aan de stijging van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI), reeks Alle Huishoudens (2015=100), zoals dit wordt gepubliceerd door het CBS.

huuringangsdatum:

zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming.

zekerheidstelling:

bij ondertekening van de huurovereenkomst stelt huurder in handen van verhuurder een bankgarantie/ waarborgsom ter grootte van drie maanden huurverplichting. Over een waarborgsom wordt door verhuurder geen rente vergoedt.

N.B. afhankelijk van de gegoedheid huurder kan verhuurder ten aanzien van de zekerheidstelling aanvullende voorwaarden stellen.

huurovereenkomst:

indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofd huurvoorwaarden worden vervat in een standaard ROZ huurovereenkomst ex artikel 7:230a BW aangepast aan de eisen en wensen van verhuurder.

voorbehoud verhuurder:

voor het aangaan van een huurovereenkomst maakt verhuurder het nadrukkelijk voorbehoud van het verkrijgen van een conveniërend verhaalrapport van huurder dan wel een verhuurder conveniërend krediet informatierapport van het bedrijf van huurder.

Koopvoorwaarden:

koopsom:

€ 649.500, -- kosten koper.

B.T.W.:

het object valt niet in de B.T.W. - sfeer.

overdracht:

zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming.

notaris:

keuze koper.

koopakte:

standaard NVM koopakte.

waarborgsom:

10 % waarborgsom binnen 14 dagen na wilsovereenstemming door koper te storten op derdenrekening van de notaris.

overige kenmerken:

de overige kenmerken zullen in de koop- c.q. overdrachtsakte worden omschreven, te weten:

het is verkoper niet bekend dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt in onderhavig object, doch dit is gezien de ouderdom van het object wel mogelijk (‘as is, where is’ – clausule van toepassing).

het is verkoper niet bekend dat er sprake is van bodemverontreiniging dan wel dat er sprake is van de aanwezigheid
van een ondergrondse tank t.b.v. de opslag van vloeistoffen (‘as is, where is’ – clausule van toepassing).

verkoper zijn geen voor het oog verborgen, doch aan verkoper bekende gebreken aan onderhavige onroerende zaak bekend anders dan die met het oog waarneembaar zijn (‘as is, where is’ – clausule van toepassing).

verkoper zijn geen eigendom belemmerende erfdienstbaarheden dan wel kwalitatieve verplichtingen, welke zouden kunnen rusten op onderhavige onroerende zaak bekend anders dan deze die mogelijk zijn omschreven in de akte van verkrijging.

verkoper zijn geen belemmeringen met betrekking tot het huidige gebruik en de bestemming van onderhavige onroerende zaak (bedrijfsruimte) bekend.

‘as is, where is’:

het object wordt verkocht en geleverd ‘as is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering door verkoper aan koper, met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken, in de staat waarin het zich ten tijde van de levering bevindt en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering. Koper doet afstand van aanspraken uit hoofde van artikel 7:15 lid 1 en 7:17 BW.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 649.500 k.k. — € 3.795 p.m. Verkocht
Wijk
Voorburg Oud
Locatie
woonomgeving
Postcode
2271 XP Voorburg
Type
Bedrijfsruimte
Omvat
Bedrijfshal
Bouwjaar
1926
Totaaloppervlakte
501m²

Locatie

[ { "address": "Laan van Haagvliet 28", "zipCode": "2271 XP", "city": "Voorburg", "lat": 52.0708424, "lng": 4.3626834 } ]
[{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#e9e9e9"},{"lightness":17}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":20}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":17}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":29},{"weight":0.2}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":18}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":21}]},{"featureType":"poi.park","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#dedede"},{"lightness":21}]},{"elementType":"labels.text.stroke","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"sa turation":36},{"color":"#333333"},{"lightness":40}]},{"elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"transit","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f2f2f2"},{"lightness":19}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":20}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":17},{"weight":1.2}]}]

Documenten

Plattegronden

Vragen of een bezichtiging plannen?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier, of bel 070 - 331 97 99.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Bewijs dat u geen robot bent. Hoeveel is ?