Schoolstraat 28, Voorschoten

Vraagprijs   € 265.000 k.k. — € 1.400 p.m.  

Verhuurd Download Brochure

Omschrijving

Algemeen:

het betreft hier een voormalige slagerij en supermarkt aan de Schoolstraat 28 te Voorschoten. Onderhavige winkelruimte is casco gestript en wordt als zdanig zowel te huur als te koop aangeboden (‘as is, where is’).

Locatie:

de Schoolstraat behoort tot de winkelkern van Voorschoten. Onderhavige ruimte ligt tussen de Blokker en de Aldi in. Verder zijn in de straat qua landelijke ketens onder meer gevestigd: Kruidvat, HEMA, Gall & Gall, Intertoys. Hiernaast treft met ook een behoorlijke selectie aan, van speciaalzaken gerund door lokale ondernemers.

Energielabel:

energielabel C.

Gegevens KADIN:

gemeente: Voorschoten
sectie: B
nummer: 7127
appartementsrecht: 4
aandeel VVE: 1/8e aandeel
soort: eigen grond
grootte t.t.v.d.s.: 654 centiare
bestemming DSO: bedrijvigheid (detailhandel)
bouwjaar DSO: 1965
stadsgezicht: nee
monument: nee
WOZ waarde 2020: € 148.000, -- (1-1-2019)

Zakelijke lasten 2020:

Onroerende zaak belasting eigenaar € 310,65
Waterschapsbelasting € 33,59

Metrage VVO:

op basis van de aanwezige meetstaat NEN 2580 omvat het object:

begane grond 93,20 m2 winkelruimte
begane grond 14,80 m2 magazijn
begane grond 4,50 m2 pantry toilet
totaal 112,50 m2

Metrage BVO:

het BVO metrage omvat 123,20 m2.

Parkeergelegenheid:

dit object beschikt niet over parkeergelegenheid op eigen terrein. In de directe omgeving zijn in voldoende mate betaalde parkeermogelijkheden aanwezig.

Bestemming:

het object valt binnen de bepalingen van het bestemmingsplan Centrum. Binnen dit plan staat het object aangeduid als “centrum” (artikel 5.1), waarbij de navolgende bestemmingen worden genoemd:

a. detailhandel;
b. dienstverlening;
c. ondersteunende horeca.

N.B. het verdient aanbeveling, om ondanks deze omschrijvingen in het bestemmingsplan, het voorgenomen gebruik te toetsen bij de gemeente.

Huurvoorwaarden:

huurprijs:

€ 1.400, -- per maand.

B.T.W.:

huurder en verhuurder zullen niet opteren voor belaste huur/verhuur.

nutsvoorzieningen:

huurder dient zelf zorg te dragen voor aansluiting op en betaling van gas, elektra en water.

huurprijsbetaling:

per maand vooruit middels automatische betalingsopdracht.

huurtermijn:

5 jaar + een verlengingsperiode van telkenmale 5 jaar (opzegtermijn 12 maanden).

huurprijsaanpassing:

jaarlijks, voor het eerst 12 maanden na huuringangsdatum, zal de huurprijs worden aangepast aan de stijging van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI), reeks Alle Huishoudens (2015=100), zoals dit wordt gepubliceerd door het CBS.

huuringangsdatum:

zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming.

zekerheidstelling:

bij ondertekening van de huurovereenkomst stelt huurder in handen van verhuurder een bankgarantie/ waarborgsom ter grootte van drie maanden huurverplichting. Over een waarborgsom wordt door verhuurder geen rente vergoedt.

N.B. afhankelijk van de gegoedheid huurder kan verhuurder ten aanzien van de zekerheidstelling aanvullende voorwaarden stellen.

huurovereenkomst:

indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofd huurvoorwaarden worden vervat in een standaard ROZ huurovereenkomst ex artikel 7:290 BW of 230a BW aangepast aan de eisen en wensen van verhuurder.

voorbehoud verhuurder:

voor het aangaan van een huurovereenkomst maakt verhuurder het nadrukkelijk voorbehoud van het verkrijgen van een conveniërend verhaalrapport van huurder dan wel een verhuurder conveniërend krediet informatierapport van het bedrijf van huurder.

Koopvoorwaarden:

koopsom:

€ 265.000, -- kosten koper.

B.T.W.:

het object valt niet in de B.T.W. - sfeer.

overdracht:

zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming.

notaris:

keuze koper.

koopakte:

standaard NVM koopakte.

waarborgsom:

10 % waarborgsom binnen 14 dagen na wilsovereenstemming door koper te storten op derdenrekening van de notaris.

overige kenmerken:

de overige kenmerken zullen in de koop- c.q. overdrachtsakte worden omschreven, te weten:

het is verkoper niet bekend dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt in onderhavig object, doch dit is gezien de ouderdom van het object wel mogelijk (‘as is, where is’).

het is verkoper niet bekend dat er sprake is van bodemverontreiniging dan wel dat er sprake is van de aanwezigheid van een ondergrondse tank t.b.v. de opslag van vloeistoffen (‘as is, where is’).

verkoper zijn geen voor het oog verborgen, doch aan verkoper bekende gebreken aan onderhavige onroerende zaak bekend anders dan die met het oog waarneembaar zijn (‘as is, where is’). In dit verband wordt ook verwezen naar de aanwezige bouwkundige inspectie.

verkoper zijn geen eigendom belemmerende erfdienstbaarheden dan wel kwalitatieve verplichtingen, welke zouden kunnen rusten op onderhavige onroerende zaak bekend anders dan deze die mogelijk zijn omschreven in de akte van verkrijging.

verkoper zijn geen belemmeringen met betrekking tot het huidige gebruik en de bestemming van onderhavige onroerende zaak (winkelruimte) bekend.

‘as is, where is’:

het object wordt verkocht en geleverd ‘as is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering door verkoper aan koper, met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken, in de staat waarin het zich ten tijde van de levering bevindt en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering. Koper doet afstand van aanspraken uit hoofde van artikel 7:15 lid 1 en 7:17 BW.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 265.000 k.k. — € 1.400 p.m. Verhuurd
Wijk
Centrum
Locatie
stadscentrum / dorpskern
Postcode
2251 BJ Voorschoten
Type
Winkelruimte
Bouwjaar
1965
Totaaloppervlakte
112m²
Verdiepingen
1
Front breedte
586

Locatie

[ { "address": "Schoolstraat 28", "zipCode": "2251 BJ", "city": "Voorschoten", "lat": 52.1263081, "lng": 4.4475609 } ]
[{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#e9e9e9"},{"lightness":17}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":20}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":17}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":29},{"weight":0.2}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":18}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":21}]},{"featureType":"poi.park","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#dedede"},{"lightness":21}]},{"elementType":"labels.text.stroke","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"sa turation":36},{"color":"#333333"},{"lightness":40}]},{"elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"transit","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f2f2f2"},{"lightness":19}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":20}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":17},{"weight":1.2}]}]

Documenten

Plattegronden

Vragen of een bezichtiging plannen?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier, of bel 070 - 331 97 99.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Bewijs dat u geen robot bent. Hoeveel is ?