Stadhoudersplein 12, Wassenaar

Vraagprijs   € 219.500 k.k.  

Belegging Download Brochure

Omschrijving

BELEGGINGSOBJECT - BEZICHTIGEN UITSLUITEND OP AFSPRAAK


Algemeen:

het betreft hier een appartementsrecht op eigen grond, bestaande uit een winkelruimte op de begane grond met een achteruitgang. De doelstelling van verkoper is om het object in verhuurde staat te verkopen. Huurder heeft de huurovereenkomst opgezegd.

Locatie:

onderhavig appartementsrecht is gelegen aan een kleinschalig buurt-/wijk verzorgend winkelplein in Wassenaar. In de directe omgeving zijn zowel lokale detaillisten (Alkemade Optiek, Hairstudio Rembrandt, Koetshuysch Kaas, Bloemerie Wassenaar) als landelijke winkelketens (AH, Gall & Gall, Etos) gesitueerd.

Zakelijke lasten 2021:

Onroerende zaak belasting eigenaar € 344,85
Waterschapsbelastingt € 24,73

Bijdrage VVE:

€ 86,65 per maand (peildatum augustus 2020).

VVO:

uit de aanwezige NEN 2580 Meetstaat blijkt het hieronder aangegeven Verhuurbaar Vloer Oppervlak:
begane grond 53 m2 winkelruimte (BVO 57 m2). De oppervlakten zijn gemeten op basis van de NEN 2580 .

Nutsvoorzieningen:

het object beschikt over eigen nutsvoorzieningen.

Bestemming:

het object valt binnen het bestemmingsplan Hofcamp 2013. Binnen dit plan staat het object aangeduid als “gemengd – 3” (artikel 9), waarbij de navolgende bestemmingen worden genoemd:

a. ateliers;
b. detailhandel;
c. dienstverlening;
d. horeca ‘licht’;
e. kiosk;
f. maatschappelijke doeleinden.

Opleveringsniveau:

verkoper verkoopt de appartementsrechten oorspronkelijk uit 1968, “as is, where is” in verhuurde staat.

Energielabel:

E-label (geldig tot 8 mei 2031).

Huurgegevens:

gebruik: : ex artikel 7:290 BW als kadowinkel;
huurder : Liens Kadowinkel (eenmanszaak);
aanvangshuur : € 16.819,08 per jaar;
huidige huur : € 19.767,84 per jaar (prijspeil april 2021);
servicekosten : n.v.t.;
B.T.W. : van toepassing;
huurprijsbetaling : per maand vooruit;
huuringangsdatum : 1 april 2012;
huurtermijn : 5 jaar + verlengingen van telkenmale 5 jaar;
opzegtermijn : 12 maanden;
huurprijsaanpassing : jaarlijks;
zekerheidsstelling : € 5.003,68;
huurovereenkomst : standaard ROZ ex artikel 7:290 BW (versie 2008);
opmerking : opgezegd per 31 maart 2022.

Koopvoorwaarden:

koopsom:

€ 219.500, -- kosten koper.

B.T.W.:

het object valt niet in de B.T.W. sfeer.

overdracht:

zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming.

notaris:

keuze koper, doch bij voorkeur Matzinger Eversdijk Notarissen.

koopakte:

standaard NVM koopakte. 10 % waarborgsom binnen 14 dagen na wilsovereenstemming door koper te storten op
derdenrekening van de notaris.

overige kenmerken:

de overige kenmerken zullen in de koop- c.q. overdrachtsakte worden omschreven, te weten:

het is verkoper niet bekend dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt in onderhavig object (‘as is, where is’ - clausule van toepassing).

het is verkoper niet bekend dat er sprake is van bodemverontreiniging en er is ook geen sprake van de aanwezigheid van een ondergrondse tank t.b.v. de opslag van vloeistoffen (‘as is, where is’ - clausule van toepassing).

verkoper zijn geen voor het oog verborgen, doch aan verkoper bekende gebreken aan onderhavige onroerende zaak bekend.

verkoper zijn geen eigendom belemmerende erfdienstbaarheden dan wel kwalitatieve verplichtingen,
welke zouden kunnen rusten op onderhavige onroerende zaak bekend ander dan die staan vermeld in voorgaande akten.

verkoper zijn geen belemmeringen met betrekking tot het huidige gebruik en de bestemming van onderhavige onroerende zaak (winkelruimte) bekend.

‘as is, where is’:

het object wordt verkocht en geleverd ‘as is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering door verkoper aan koper, met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken, in de staat waarin het zich ten tijde van de levering bevindt en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering. Koper doet afstand van aanspraken uit hoofde van artikel 7:15 lid 1 en 7:17 BW.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 219.500 k.k.
Wijk
Zijlwatering en haven
Locatie
winkelcentrum, woonomgeving
Postcode
2241 EB Wassenaar
Type
Winkelruimte
Bouwjaar
1968
Totaaloppervlakte
53m²

Locatie

[ { "address": "Stadhoudersplein 12", "zipCode": "2241 EB", "city": "Wassenaar", "lat": 52.1448595, "lng": 4.4044506 } ]
[{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#e9e9e9"},{"lightness":17}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":20}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":17}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":29},{"weight":0.2}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":18}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":21}]},{"featureType":"poi.park","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#dedede"},{"lightness":21}]},{"elementType":"labels.text.stroke","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"sa turation":36},{"color":"#333333"},{"lightness":40}]},{"elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"transit","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f2f2f2"},{"lightness":19}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":20}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":17},{"weight":1.2}]}]

Documenten

Vragen of een bezichtiging plannen?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier, of bel 070 - 331 97 99.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Bewijs dat u geen robot bent. Hoeveel is ?