Turfschipper 30, Wateringen

Vraagprijs   € 1.250 p.m.  

Verhuurd Download Brochure

Omschrijving

Algemeen:

betreft hier een kleinschalige bedrijfsunit in twee lagen op hoek gelegen met kantoor op eerste verdieping en eigen
parkeergelegenheid op naastgelegen terrein.

Locatie:

de bedrijfsruimte met kantoor is gelegen op het bedrijventerrein Wateringse Veld te Wateringen pal op de grens van Den Haag. Via de N211 is dit gebied perfect ontsloten naar de A4 en zodoende op het gehele Rijkswegennet. Ook bereikt men via de N211 eenvoudig het centrum van Den Haag. Op dit inmiddels grotendeels ontwikkelde bedrijventerrein is bedrijvigheid van allerlei soort, groothandel, opslag, showroom, doch geen zware industrie.

Verhuurbaar oppervlak:

begane grond: circa 70 m² bedrijfsruimte
1e verdieping: circa 70 m² kantoorruimte
totaal circa 140 m² BVO

N.B. Genoemde metrages zijn handmatig ingemeten en derhalve indicatief.

Bestemming:

het object valt binnen de bepalingen van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Wateringen. Binnen dit plan staat het object aangeduid als “bedrijventerrein” (artikel 3), waarbij de navolgende bestemmingen worden genoemd:

a. bedrijven tot en met categorie 3.1
b. functie-aanduiding kantoor.

N.B. het verdient aanbeveling, om ondanks deze omschrijvingen in het bestemmingsplan, het voorgenomen gebruik te toetsen bij de gemeente.

Parkeergelegenheid:

het gehuurde beschikt over 2 eigen parkeerplaatsen op het voorliggende terrein. Tevens zijn er in de directe omgeving nog vrije parkeermogelijkheden aanwezig.

Opleveringsniveau:

de ruimte zal casco worden opgeleverd, doch inclusief:

- elektrisch bedienbare overheaddeur;
- toilet op begane grond;
- heater op begane grond;
- betonnen vloer op begane grond;
- industriële tl-verlichting;
- cv-gasinstallatie met radiatoren;
- houten trap naar 1e verdieping;
- systeemplafond op 1e verdieping;
- pantry op 1e verdieping;
- warmwater d.m.v. combiketel;
- eigen nutsvoorzieningen.

Huurvoorwaarden:

huurprijs:

€ 15.000, -- per jaar (€ 1.250, -- per maand) te vermeerderen met de B.T.W.

B.T.W.:

huurder dient medewerking te verlenen aan een met B.T.W. belaste huur- en verhuur.

huurprijsbetaling:

per maand vooruit middels een doorlopende huurincasso.

huurtermijn:

5 jaar + verlengingen van telkenmale 5 jaar (opzegtermijn 12 maanden).

huurprijsaanpassing:

jaarlijks, voor het eerst 12 maanden na huuringangsdatum, zal de huurprijs worden aangepast aan de stijging van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI), reeks Alle Huishoudens (2015=100), zoals dit wordt gepubliceerd door het CBS.

servicekosten:

huurder dient zelf zorg te dragen voor aansluiting op en betaling van alle nutsvoorzieningen. Doch dient wel een vast bedrag ad € 75, -- per maand inclusief B.T.W. te voldoen aan verhuurder ten behoeve van het beheer van:

- onderhoud buitenterrein;
- onderhoud groenvoorziening;
- glasverzekering;
- raambewassing;
- administratiekosten.

zekerheidstelling:

bij ondertekening van de huurovereenkomst stelt huurder in handen van verhuurder een bankgarantie/waarborgsom ter grootte van drie maanden huurverplichting inclusief servicekosten en een vergoeding gelijkwaardig aan de toekomstige verschuldigde B.T.W. Over een waarborgsom wordt door verhuurder geen rente vergoed.

N.B. afhankelijk van de gegoedheid huurder kan verhuurder ten aanzien van de zekerheidstelling aanvullende voorwaarden stellen.

huuringangsdatum:

zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming.

huurovereenkomst:

indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofd huurvoorwaarden worden vervat in een standaard ROZ huurovereenkomst ex artikel 7 230a BW aangepast aan de eisen en wensen van verhuurder.

voorbehoud verhuurder:

voor het aangaan van een huurovereenkomst maakt verhuurder het nadrukkelijk voorbehoud van het verkrijgen van een hem conveniërend verhaalsrapport van huurder dan wel een hem conveniërend krediet-informatierapport van het bedrijf van huurder.

Verwerking persoonsgegevens:

bij de uitwerking van een verhuurtransactie tussen partijen informeert verhuurder de huurder en huurder verklaart alsdan ermee bekend te zijn dat verhuurder de door huurder te verstrekken persoonsgegevens verwerkt en dat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een huurovereenkomst.

Dientengevolge geeft huurder door ondertekening van een huurovereenkomst ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk toestemming aan de verhuurder voor de verwerking van een kopie van het identiteitsbewijs van huurder. De verwerking hiervan gebeurt met het doel huurder voorafgaand en gedurende de looptijd van een huurovereenkomst te kunnen identificeren zodat kan worden nagegaan of huurder de rechtmatige gebruiker en huurder van het gehuurde is en blijft.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 1.250 p.m. Verhuurd
Wijk
Bedrijventerrein Wateringen
Locatie
bedrijventerrein
Postcode
2292 JA Wateringen
Type
Bedrijfsruimte
Omvat
Bedrijfshal
Bouwjaar
1999
Totaaloppervlakte
140m²

Locatie

[ { "address": "Turfschipper 30", "zipCode": "2292 JA", "city": "Wateringen", "lat": 52.0163836, "lng": 4.2913328 } ]
[{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#e9e9e9"},{"lightness":17}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":20}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":17}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":29},{"weight":0.2}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":18}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":21}]},{"featureType":"poi.park","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#dedede"},{"lightness":21}]},{"elementType":"labels.text.stroke","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"sa turation":36},{"color":"#333333"},{"lightness":40}]},{"elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"transit","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f2f2f2"},{"lightness":19}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":20}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":17},{"weight":1.2}]}]

Documenten

Vragen of een bezichtiging plannen?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier, of bel 070 - 331 97 99.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Bewijs dat u geen robot bent. Hoeveel is ?