Boekhorststraat 12, Den Haag

Vraagprijs   € 1.495 p.m.  

Download Brochure

Omschrijving

Algemeen:

het betreft hier een recent intern en extern gerenoveerde, kleinschalige winkel-unit, die voor meerdere doeleinden geschikt is.

Locatie:

gelegen in het hartje van centrum Den Haag aan een zijstraat van de Prinsegracht / Grote Markt, in de nabijheid van twee openbare parkeergarages en de Tramtunnel. Kortom een zeer centraal gelegen winkel-/praktijk-unit die zowel met eigen- als openbaar vervoer optimaal bereikbaar is.

VVO:

56,10 m2 winkel-/praktijkruimte.

Bovenstaand metrage is gemeten volgens de NEN 2580 meetinstructie.
NEN 2580 Meetstaat aanwezig.

Frontbreedte:

7,83 m.

Energieprestatiecertificaat:

energielabel A (geldig tot 16 juni 2031).

Gebruik:

uit het vigerende bestemmingsplan “het oude centrum” blijkt dat onderhavige unit staat aangeduid als “gemengd 1” hetgeen inhoud dat de volgende bestemmingen mogelijk zijn:

a. detailhandel;
b. dienstverlening;
c. horeca in de categorie "licht" (bakken, braden en frituren niet mogelijk).

N.B. het verdient aanbeveling, om ondanks deze omschrijvingen in het bestemmingsplan, het voorgenomen gebruik te toetsen bij de gemeente.

Parkeergelegenheid:

de aangeboden ruimte beschikt niet over eigen parkeergelegenheid, doch in de directe omgeving zijn in overvloed betaalde parkeermogelijkheden aan de openbare weg en in nabijgelegen openbare parkeergarages.

Vergunningen:

huurder dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het tijdig verkrijgen van alle (eventuele) van overheidswege benodigde vergunningen en ontheffingen die benodigd zijn voor het gebruik van het gehuurde in overeenstemming met de in de huurovereenkomst overeengekomen bestemming. De weigering of intrekking van een vergunning of ontheffing levert geen gebrek op aan het gehuurde en vormt ook geen grond voor ontbinding of vernietiging van een (te sluiten) huurovereenkomst.

Oplevering:

uitgangspunt bij verhuur is een casco verhuur, doch de navolgende voorzieningen zijn in het gehuurde aangebracht dan wel zijn reeds aanwezig:

- cv-installatie met radiatoren;
- basis elektrische installatie met WCD’s;
- pantry;
- toilet.

Onderhoud en-/of vervanging van deze ‘om niet’ ter beschikking gestelde zaken zijn voor rekening van huurder. Bij het einde van de huur dient het gehuurde in de staat te worden opgeleverd waarin het bij aanvang verkeerde, tenzij anders door partijen schriftelijk is overeengekomen.

Huurvoorwaarden:

huurprijs:

€ 1.495, -- per maand.

B.T.W.:

huurder en verhuurder opteren voor belaste huur en verhuur.

servicekosten:

de nutsvoorzieningen geschieden middels rechtstreekse aansluitingen bij de desbetreffende nutsbedrijven. Huurder dient zelf zorg te dragen voor aansluiting en rechtstreekse betaling van de verbruikskosten.

huurprijsbetaling:

per maand vooruit.

huurtermijn:

5 jaar + verlengingen van telkenmale 5 jaar (opzegtermijn 12 maanden).

huuringangsdatum:

spoedig na wilsovereenstemming, doch niet eerder dan 1 augustus 2024.

huurprijsaanpassing:

jaarlijks, voor het eerst 12 maanden na huuringangsdatum, zal de huurprijs worden aangepast aan de stijging van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI), reeks Alle Huishoudens (2015=100), zoals dit wordt gepubliceerd door het CBS.

openingstijden:

in vervolg op het gestelde in de algemene bepalingen behorende bij de huurovereenkomst komen huurder en verhuurder overeen dat huurder het gehuurde ingericht zal houden gedurende onderstaande minimale openingstijden en zijn bedrijf daadwerkelijk zal uitoefenen:

maandag 12:00 - 17:00 uur;
dinsdag 10:00 - 17:00 uur;
woensdag 10:00 - 17:00 uur;
donderdag 10:00 - 17:00 uur;
vrijdag 10:00 - 17:00 uur;
zaterdag 10:00 - 17:00 uur.

Koopavonden (tot 21:00 uur), zon- en feestdagen zijn optioneel tenzij belendende winkels wel geopend zijn, dan zal huurder zich conformeren aan dit openingsregime.

huurovereenkomst:

na wilsovereenstemming worden de hoofdhuurvoorwaarden vervat in een standaard ROZ huurovereenkomst ex artikel 7:230a BW of 7:290 BW. Aangepast aan de eisen en wensen van de verhuurder.

zekerheidstelling:

bij ondertekening van de huurovereenkomst stelt huurder in handen van verhuurder een bankgarantie/waarborgsom ter grootte van drie maanden huurverplichting inclusief een bedrag gelijkwaardig aan de toekomstige B.T.W. Over een waarborgsom wordt geen rente vergoed.

N.B. afhankelijk van de gegoedheid huurder kan verhuurder ten aanzien van de zekerheidstelling aanvullende voorwaarden stellen.

voorbehoud verhuurder:

voor het aangaan van een huurovereenkomst maakt verhuurder het nadrukkelijk voorbehoud van het verkrijgen van een hem conveniërend verhaalsrapport van huurder dan wel een hem conveniërend krediet informatierapport van het bedrijf van huurder.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 1.495 p.m.
Wijk
Centrum
Locatie
stadscentrum / dorpskern
Postcode
2512 CR Den Haag
Type
Winkelruimte
Bouwjaar
1700
Totaaloppervlakte
56m²
Verdiepingen
1
Front breedte
783

Locatie

[ { "address": "Boekhorststraat 12", "zipCode": "2512 CR", "city": "Den Haag", "lat": 52.0747829, "lng": 4.3090998 } ]
[{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#e9e9e9"},{"lightness":17}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":20}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":17}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":29},{"weight":0.2}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":18}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":21}]},{"featureType":"poi.park","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#dedede"},{"lightness":21}]},{"elementType":"labels.text.stroke","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"sa turation":36},{"color":"#333333"},{"lightness":40}]},{"elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"transit","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f2f2f2"},{"lightness":19}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":20}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":17},{"weight":1.2}]}]

Documenten

Vragen of een bezichtiging plannen?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier, of bel 070 - 331 97 99.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Bewijs dat u geen robot bent. Hoeveel is ?