Javastraat 5, Den Haag

Vraagprijs   € 525.000 k.k.  

Verkocht Download Brochure

Omschrijving

Algemeen:

het betreft een in- en extern gerenoveerde winkel-/praktijkruimte op de begane grond met kleine opkamer aan de achterzijde. Het object is op een zeer prominente hoek gelegen en beschikt over twee toegangen, zowel aan de Javastraat als aan de Schelpkade. Voorheen was deze winkelruimte in gebruik als apotheek. Eigenaar biedt de ruimte uitsluitend te koop aan.

Locatie:

de winkel-/praktijkruimte is gelegen op de grens van de wijk Archipel en het Willemspark in Den Haag. Beide wijken worden gekenmerkt als zijnde gegoede woonomgevingen met een goede balans tussen werken, detailhandel, dienstverlening en wonen. De winkelconcentraties aan de Bankastraat en Frederikstraat liggen op loopafstand van deze locatie. De Javastraat zelf kenmerkt zich door een mix van kantoorgebruikers, horecabedrijven en specialistische detailhandelsbedrijven. Kortom een goede vestigingslocatie.

Verhuurbaar oppervlak (VVO):

verhuurbaar vloeroppervlak omvat totaal 118,54 m²:

begane grond 111,00 m² winkelruimte;
opkamer 7,54 m² opslagruimte.

De oppervlakten zijn gemeten op basis van de NEN 2580. NEN 2580 Meetstaat aanwezig.

Frontbreedte:

Javastraat-zijde 7 meter.
Schelpkade-zijde 24 meter.

Energieprestatiecertificaat:

A- label (geldig tot 1 augustus 2033).

Parkeergelegenheid:

aan de openbare weg (Javastraat, Schelpkade en Nassauplein) zijn in redelijke mate betaalde parkeermogelijkheden aanwezig.

Bestemming:

het object valt binnen de bepalingen van het bestemmingsplan Archipelbuurt e.o. Binnen dit plan staat het object aangeduid als “Gemengd 1” (artikel 4), waarbij onder meer de navolgende bestemmingen worden genoemd:

a. detailhandel;
b. dienstverlening;
c. bedrijven Cat. A (lijst van bedrijfsactiviteiten);
d. horeca categorie I (onder voorwaarden);
e. maatschappelijke doeleinden.

Voor inzage in het gehele bestemmingsplan verwijzen wij naar: ruimtelijkeplannen.nl.

Opmerking:

middels vermelding in de akte van levering en middels afspraken onderling is er overeengekomen dat er geen horeca zal worden gevestigd op de begane grond.

Gegevens KADIN:

gemeente: ‘s-Gravenhage;
sectie: P;
nummer: 10929;
app. Index: 1;
aandeel VVE: 36/100e aandeel;
t.t.v.s. bekend als: P 7072;
t.t.v.s grootte: 145 m2;
soort: eigen grond;
bestemming DSO: bedrijvigheid (detailhandel);
bouwjaar: 1907;
opmerking: Rijksbeschermd Stadsgezicht.

Opleveringsniveau:

het object is voorzien van:

- twee entrees: 1 aan de Javastraat en 1 aan de Schelpkade;
- houten kozijnen met dubbel glas;
- gestuukte wanden en plafonds;
- meterkast met eigen nutsvoorzieningen;
- basis elektrische installatie;
- toilet met fontein;
- keukenblok met warmwatervoorziening;
- CV-gasinstallatie met radiatoren.


Zakelijke lasten 2023:

OZBE € 962,24
rioolrecht € 177,25
waterschapslasten € 75,95

VVE bijdrage:

bijdrage VVE € 58,68 per maand.

VVE Javastraat 5, 5a en 5b:

de VVE is op 23 augustus 2017 ingeschreven in de KvK onder nummer 69441758. Er is geen sprake van een actieve VVE, er worden geen ALV vergaderingen gehouden en er zijn geen grote reserves. Wel is er een gezamenlijke opstalpolis die uit de
maandelijkse bijdragen wordt voldaan (aandeel opstalpolis voor nr. 5 is € 410,25 per jaar). Onderhoud wordt in overleg met de eigenaren uitgevoerd en de kosten hiervan voldaan door de leden.

Koopvoorwaarden:

koopsom:

€ 525.000, -- kosten koper;

B.T.W.:

het object valt niet in de B.T.W. - sfeer;

overdracht:

zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming;

notaris:

keuze koper;

koopakte:

standaard NVM koopakte;

waarborgsom:

10 % waarborgsom binnen 14 dagen na wilsovereenstemming door koper te storten op derdenrekening van de notaris;

overige kenmerken:

de overige kenmerken zullen in de koop- c.q. overdrachtsakte worden omschreven, te weten:

het is verkoper niet bekend dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt in onderhavig object, doch dit is gezien de ouderdom van het object wel mogelijk (‘as is, where’ is clausule van toepassing).

het is verkoper niet bekend dat er sprake is van bodemverontreiniging dan wel dat er sprake is van de aanwezigheid van een ondergrondse tank t.b.v. de opslag van vloeistoffen (‘as is, where’ is clausule van toepassing).

verkoper zijn geen voor het oog verborgen, doch aan verkoper bekende gebreken aan onderhavige onroerende zaak bekend anders dan die met het oog waarneembaar zijn (‘as is, where’ is clausule van toepassing).

verkoper zijn geen eigendom belemmerende erfdienstbaarheden dan wel kwalitatieve verplichtingen, welke zouden kunnen rusten op onderhavige onroerende zaak bekend anders dan deze die mogelijk zijn omschreven in de voorgaande akte van verkrijging.

verkoper zijn geen belemmeringen met betrekking tot het huidige gebruik en de bestemming van onderhavige onroerende zaak (winkelruimte) bekend.

‘as is, where is’:

het object wordt verkocht en geleverd ‘as is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering door verkoper aan koper, met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken, in de staat waarin het zich ten tijde van de levering bevindt en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering. Koper doet afstand van aanspraken uit hoofde van artikel 7:15 lid 1 en 7:17 BW.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 525.000 k.k. Verkocht
Wijk
Wijk 23 Willemspark
Locatie
stadscentrum / dorpskern, woonomgeving
Postcode
2585 AB Den Haag
Type
Winkelruimte
Bouwjaar
1907
Totaaloppervlakte
120m²
Verdiepingen
2
Front breedte
3100

Locatie

[ { "address": "Javastraat 5", "zipCode": "2585 AB", "city": "Den Haag", "lat": 52.0885017, "lng": 4.3072149 } ]
[{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#e9e9e9"},{"lightness":17}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":20}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":17}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":29},{"weight":0.2}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":18}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":21}]},{"featureType":"poi.park","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#dedede"},{"lightness":21}]},{"elementType":"labels.text.stroke","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"sa turation":36},{"color":"#333333"},{"lightness":40}]},{"elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"transit","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f2f2f2"},{"lightness":19}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":20}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":17},{"weight":1.2}]}]

Documenten

Vragen of een bezichtiging plannen?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier, of bel 070 - 331 97 99.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Bewijs dat u geen robot bent. Hoeveel is ?