Keizerstraat 352, Den Haag

Vraagprijs   € 395.000 k.k. — € 2.495 p.m.  

Verkocht Download Brochure

Omschrijving

Algemeen:

het betreft hier een appartementsrecht op erfpachtgrond (canon eeuwigdurend afgekocht) rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de winkelruimte in zijn geheel gelegen op de begane grond. Voorheen zijn in deze winkelruimte diverse vormen van AGF detailhandelsbedrijven gevestigd geweest en is de ruimte thans vrij van huur en gebruik. De ruimte wordt thans zowel te huur als te koop door de eigenaar via ons kantoor op de markt aangeboden. Oplevering bij verhuur of verkoop geschiedt in huidige staat (‘as is, where is’).

Historisch centrum:

het oude centrum van Scheveningen is een klein, authentiek dorpje. Het biedt veel warmte, sfeer en gezelligheid. Tijdens het winkelen in de Keizerstraat en omliggende straten proef je de sfeer van het vroegere vissersdorp nog. Het middelpunt van het pittoreske centrum van Scheveningen is de Oude Kerk aan het einde van de Keizerstraat. De kerk is het oudste monument van het voormalige vissersdorp en dateert uit de 15e eeuw. Als je na de kerk doorloopt de boulevard op, kom je vanzelf bij het beroemde standbeeld van de Scheveningse Vissersvrouw uit.

Locatie:

onderhavige winkelruimte is gelegen aan de winkelstraat van Scheveningen-Dorp, de Keizerstraat. Dit tussenpand wordt enerzijds ingesloten door een vestiging van AH en aan de andere kant door een stomerij. Het winkelgebied Keizerstraat kenmerkt zich door de aanwezigheid van veelal lokale ondernemers incidenteel afgewisseld met een landelijke keten (AH, Hema, Trekpleister, Kruidvat en Zeeman). Ook bevindt zich in de nabije omgeving van de Keizerstraat een vestiging van Hoogvliet Supermarkten. Er is in de Keizerstraat ook sprake van een redelijke mix aan horecabedrijven.

Bereikbaarheid:

de Keizerstraat begint aan het einde van de Scheveningseweg en eindigt kort voor de boulevard. Met de auto is de winkelstraat makkelijk bereikbaar via de Scheveningseweg. Parkeren op straat is in Scheveningen vrijwel overal betaald; de dichtstbijzijnde parkeergarages zijn op 10 à 15 minuten loopafstand verwijderd. Het makkelijkst is de Keizerstraat met de tram te bereiken. Vanaf beide stations rijden er diverse trams en ook bussen richting Scheveningen-Dorp. Je kunt dan uitstappen in de Jurriaan Kokstraat of juist aan de boulevardkant. Vanaf het fietspad over de boulevard is de Keizerstraat overigens ook heel goed te bereiken.

Energielabel:

A-label (geldig tot 6 september 2033).

Kadastrale informatie:

gemeente : ’s-Gravenhage;
sectie : AG;
nummer : 3342;
appartementsrecht : 1;
aandeel VVE : 26/40e aandeel;
soort : eeuwigdurende erfpacht;
canon : eeuwigdurend afgekocht;
t.t.v.s bekend : AG 2957 (Keizerstraat 350-352);
grootte t.t.v.s. : 123 centiare;
bestemming DSO : bedrijfsruimte (winkel);
bouwjaar DSO : 1925;
stadsgezicht : Gemeentelijk Beschermd Stadsgezicht;
monument : nee.

VVO:

op basis van de gegevens van een NEN 2580 meetstaat omvat het appartementsrecht een Verhuurbaar Vloer Oppervlak (VVO) ter grootte van 113,00 m2.

Bovenstaande metrages zijn gemeten volgens de NEN 2580 Meetinstructie. NEN 2580 Meetstaat aanwezig.

Parkeergelegenheid:

dit object beschikt niet over parkeergelegenheid op eigen terrein. In de directe omgeving zijn in redelijke mate betaalde parkeermogelijkheden aanwezig.

Bestemming:

het object valt binnen de bepalingen van het bestemmingsplan ‘Scheveningen Dorp’ (vastgesteld 11 oktober 2012). Binnen dit plan staat het object aangeduid als “Gemengd 1” (artikel 13), waarbij onder andere de navolgende bestemmingen worden genoemd:
a. culturele voorzieningen;
b. detailhandel;
c. horeca categorie I (mits vergund);
d. hotel;
e. publieksgerichte dienstverlening;
f. maatschappelijke voorzieningen;
g. welzijnsvoorzieningen.

N.B. het verdient aanbeveling, om ondanks deze omschrijvingen in het bestemmingsplan, het voorgenomen gebruik te toetsen bij de gemeente.

Zakelijke lasten 2023:

OZBE € 425,24
Rioolrecht € 177,25
Waterschap € 33,57

VVE Keizerstraat 352/350:

onderhavige VVE is op 7 december 2012 ingeschreven in de KvK onder nummer 56622023. Er is geen sprake van een actieve VVE, er worden geen ALV vergaderingen gehouden en er zijn geen reserves. Wel is er een gezamenlijke opstalpolis die op aanvraag door de leden worden voldaan. Op deze wijze worden ook onderhoudskosten verrekend.

Huurvoorwaarden:

huurprijs:

€ 2.495, -- per maand.

B.T.W.:

huurder en verhuurder zullen opteren voor belaste huur/verhuur.

nutsvoorzieningen:

huurder dient zelf zorg te dragen voor aansluiting op en betaling van gas, elektra en water.

huurprijsbetaling:

per maand vooruit middels automatische betalingsopdracht.

huurtermijn:

5 jaar + een verlengingsperiode van telkenmale 5 jaar (opzegtermijn 12 maanden).

huurprijsaanpassing:

jaarlijks, voor het eerst 12 maanden na huuringangsdatum, zal de huurprijs worden aangepast aan de stijging van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI), reeks Alle Huishoudens (2015=100), zoals dit wordt gepubliceerd door het CBS.

huuringangsdatum:

zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming.

waarborgsom:

bij ondertekening van de huurovereenkomst stelt huurder in handen van verhuurder een waarborgsom ter grootte van drie maanden huurverplichting inclusief een bedrag gelijkwaardig aan de toekomstig verschuldigde BTW. Over de waarborgsom wordt door verhuurder geen rente vergoedt.

N.B. afhankelijk van de gegoedheid van huurder kan verhuurder ten aanzien van de zekerheidstelling aanvullende voorwaarden stellen.

huurovereenkomst:

indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofd huurvoorwaarden worden vervat in een standaard ROZ huurovereenkomst ex artikel 7:290 of 7:230a BW aangepast aan de eisen en wensen van verhuurder.

voorbehoud verhuurder:

voor het aangaan van een huurovereenkomst maakt verhuurder het nadrukkelijk voorbehoud van het verkrijgen van een conveniërend verhaalrapport van huurder dan wel een verhuurder conveniërend krediet informatierapport van het bedrijf van huurder.

Koopvoorwaarden:

koopsom:

€ 395.000, -- kosten koper.

B.T.W.:

het object valt niet in de B.T.W. - sfeer.

overdracht:

zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming.

notaris:

keuze koper.

koopakte:

standaard NVM koopakte.

waarborgsom:

10 % waarborgsom binnen 14 dagen na wilsovereenstemming door koper te storten op derdenrekening van de notaris.

overige kenmerken:

de overige kenmerken zullen in de koop- c.q. overdrachtsakte worden omschreven, te weten:

het is verkoper niet bekend dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt in onderhavig object, doch dit is gezien de ouderdom van het object wel mogelijk (‘as is, where is’ – clausule van toepassing).

het is verkoper niet bekend dat er sprake is van bodemverontreiniging dan wel dat er sprake is van de aanwezigheid van een ondergrondse tank t.b.v. de opslag van vloeistoffen (‘as is, where is’ – clausule van toepassing).

verkoper zijn geen voor het oog verborgen, doch aan verkoper bekende gebreken aan onderhavige onroerende zaak bekend anders dan die met het oog waarneembaar zijn (‘as is, where is’ – clausule van toepassing).

verkoper zijn geen eigendom belemmerende erfdienstbaarheden dan wel kwalitatieve verplichtingen, welke zouden kunnen rusten op onderhavige onroerende zaak bekend anders dan deze die mogelijk zijn omschreven in de akte van verkrijging.

verkoper zijn geen belemmeringen met betrekking tot het huidige gebruik en de bestemming van onderhavige onroerende zaak (winkelruimte) bekend.

‘as is, where is’:

het object wordt verkocht en geleverd ‘as is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering door verkoper aan koper, met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken, in de staat waarin het zich ten tijde van de levering bevindt en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering. Koper doet afstand van aanspraken uit hoofde van artikel 7:15 lid 1 en 7:17 BW.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 395.000 k.k. — € 2.495 p.m. Verkocht
Wijk
Wijk 07 Scheveningen
Locatie
winkelcentrum, woonomgeving
Postcode
2584 BP Den Haag
Type
Winkelruimte
Bouwjaar
1925
Totaaloppervlakte
113m²
Verdiepingen
1
Front breedte
655

Locatie

[ { "address": "Keizerstraat 352", "zipCode": "2584 BP", "city": "Den Haag", "lat": 52.1040956, "lng": 4.2763831 } ]
[{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#e9e9e9"},{"lightness":17}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":20}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":17}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":29},{"weight":0.2}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":18}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":21}]},{"featureType":"poi.park","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#dedede"},{"lightness":21}]},{"elementType":"labels.text.stroke","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"sa turation":36},{"color":"#333333"},{"lightness":40}]},{"elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"transit","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f2f2f2"},{"lightness":19}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":20}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":17},{"weight":1.2}]}]

Documenten

Vragen of een bezichtiging plannen?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier, of bel 070 - 331 97 99.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Bewijs dat u geen robot bent. Hoeveel is ?