Leyweg 595 T, Den Haag

Vraagprijs   € 2.000 p.m.  

Verhuurd Download Brochure

Omschrijving

Algemeen:

het betreft hier een casco winkelruimte op de begane grond, gelegen op de scheiding van / doorgang tussen de twee midden blokken, deel uitmakende van Winkelcentrum ‘Leyweg’.

Locatie:

de winkelruimte is gelegen in Winkelcentrum Leyweg, hét winkelgebied van Den Haag Zuidwest. Dit winkelgebied beschikt over een ruim en gevarieerd winkelaanbod met diverse landelijk opererende winkelketens zoals Jumbo, Blokker, Hema, Kruidvat en Aldi, maar ook de regionale en lokale ondernemers zijn er gevestigd. Daarnaast zijn er diverse aantrekkelijke horecagelegenheden te vinden.

Bereikbaarheid:

de Leyweg is gelegen in Morgenstond Oost aan twee grote doorgaande wegen (Melis Stokelaan en Hengelolaan) en is daarmee
uitstekend bereikbaar met de fiets, auto en het OV.

Bij het busstation Leyweg komen verschillende openbaar vervoer lijnen samen, zoals de buslijnen 21, 23, 25, en 827. Aan de andere zijde van het winkelcentrum vind je de tramhalte Leyweg waar de tramlijnen 9 en 16 stoppen.

Opleveringsniveau:

het gehuurde wordt ‘as is’ opgeleverd. Verhuurd wordt uitsluitend het casco. Huurder is zelf voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het onderhoud, herstel en vernieuwing van de voorzieningen welke zich bij sleuteloverdracht in het gehuurde bevinden. Het gehuurde dient bij einde huurovereenkomst in casco staat te worden opgeleverd, tenzij verhuurder alsdan schriftelijk anders bepaald.

In het gehuurde is reeds aanwezig of is achtergelaten door voorgaande huurder:

• eigen meterkast met elektra en watermeter (geen gasaansluiting);
• klein pantryblok;
• toilet;
• systeemplafond met led-verlichting.

Afsluiting doorgang:

Het object ligt aan de doorgang van de twee midden blokken van het Winkelcentrum Leyweg. Deze doorgang wordt ’s-avonds afgesloten Met een elektrisch bedienbaar hekwerk tot vroeg in de ochtend. iedere ondernemer in deze doorgang heeft een sleutel van dit hekwerk.

Energielabel:

niet bekend.

Metrage BVO:

het object omvat ca. 80,00 m2 BVO op de begane grond De oppervlakten zijn gemeten op basis van de NEN 2580.

Parkeergelegenheid:

Winkelcentrum Leyweg beschikt over twee betaalde parkeergarages (eerste uur gratis). Ook zijn er in de omgeving in redelijke mate betaalde parkeermogelijkheden aanwezig.

Bestemming:

het object valt binnen de bepalingen van het bestemmingsplan Morgenstond. Binnen dit plan staat het object aangeduid als enkelbestemming “Centrum-2” (artikel 5), waarbij de navolgende bestemmingen worden genoemd:

a. dienstverlenende bedrijven (onder voorwaarden);
b. lichte horeca (onder voorwaarden/mits vergund);
c. detailhandel.

N.B. het verdient aanbeveling, om ondanks deze omschrijvingen in het bestemmingsplan, het voorgenomen gebruik te toetsen bij de gemeente.

Vergunningen:

huurder dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het tijdig verkrijgen van alle (eventuele) van overheidswege benodigde vergunningen en ontheffingen die benodigd zijn voor het gebruik van het gehuurde in overeenstemming met de in de huurovereenkomst overeengekomen bestemming. De weigering of intrekking van een vergunning of ontheffing levert geen gebrek op aan het gehuurde en vormt ook geen grond voor ontbinding of vernietiging van een (te sluiten) huurovereenkomst.

Huurvoorwaarden:

huurprijs:

€ 2.000, -- per maand te vermeerderen met de B.T.W.

servicekosten/complex:


€ 7, -- per m2 per jaar te vermeerderen met de B.T.W. Onder deze servicekosten zijn onder meer begrepen:

• kosten voor verlichting, energieverbruik (inclusief vastrecht) en lampenvervanging in het openbaar gebied;
• kosten voor onderhoud en schoonmaken van luifels, passage en onderdoorgangen;
• kosten voor onderhoud en schoonhouden van gemeenschappelijke- en algemene ruimten;
• kosten voor onderhoud en vervanging van de postkasten;
• kosten voor groenonderhoud op het dak;
• kosten voor het verwijderen van graffiti;
• eventuele kosten voor Buma/Sena-rechten, huur geluidsdragers, stroomverbruik van een geluidsinstallatie;
• precariokosten die ten name van verhuurder worden geheven;
• milieuheffing op afvalwater;
• kosten voor onderhoud van rolluiken passage / onderdoorgangen;
• diverse kosten voor algemene voorzieningen, hetgeen verhuurder op enig moment in alle redelijkheid in het belang van het winkelcentrum nodig acht;
• de kosten van de administratie van de hierboven vermelde kosten van leveringen en diensten, zijnde 5% daarvan, te vermeerderen met omzetbelasting.

Onderhavig voorschotbedrag is tegelijkertijd met de huurbetaling verschuldigd. Jaarlijks vindt op basis van de werkelijke kosten een verrekening plaats tussen partijen.

servicekosten/unit:

geen. Huurder dient zelf zorg te dragen voor aansluiting op en betaling van alle nutsvoorzieningen binnen het gehuurde, vanaf de datum van sleuteloverdracht.

promotiekosten/winkeliersvereniging:

€ 7, -- per m2 per jaar te vermeerderen met de B.T.W. Onderhavig bedrag is tegelijkertijd met de huurbetaling verschuldigd. Verhuurder is bevoegd het bedrag aan te passen bij wijziging in deze promotiekosten.

B.T.W.:

huurder dient medewerking te verlenen aan een met B.T.W. belaste huur- en verhuur.

huurbetaling:

per maand vooruit middels een automatische betalingsopdracht.

huurtermijn:

5 jaar + verlengingen van telkenmale 5 jaar (opzegtermijn 12 maanden).

indexering:

jaarlijks, voor het eerst 12 maanden na huuringangsdatum, zal de huurprijs worden aangepast aan de stijging van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI), reeks Alle Huishoudens (2015=100), zoals dit wordt gepubliceerd door het CBS.

waarborgsom:

bij ondertekening van de huurovereenkomst stelt huurder in handen van verhuurder een waarborgsom ter grootte van drie
maanden (basis) huurverplichting inclusief de servicekosten (complex) en promotiekosten en een bedrag gelijkwaardig aan de toekomstige B.T.W. Over een waarborgsom wordt door verhuurder geen rente vergoed.

N.B. afhankelijk van de gegoedheid huurder kan verhuurder ten aanzien van de zekerheidsstelling aanvullende voorwaarden stellen.

huuringang:

zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming.

overeenkomst:

standaard ROZ huurovereenkomst ex artikel 7:290 BW (versie 2012), aangepast aan de eisen en wensen van verhuurder.

voorbehoud verhuurder:

voor het aangaan van een huurovereenkomst maakt verhuurder het nadrukkelijk voorbehoud van het verkrijgen van een hem conveniërend verhaalrapport van huurder dan wel een hem conveniërend krediet informatierapport van het bedrijf van huurder.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 2.000 p.m. Verhuurd
Wijk
Morgenstond
Locatie
winkelcentrum
Postcode
2545 GH Den Haag
Type
Winkelruimte
Bouwjaar
2000
Totaaloppervlakte
80m²
Verdiepingen
1
Front breedte
800

Locatie

[ { "address": "Leyweg 595", "zipCode": "2545 GH", "city": "Den Haag", "lat": 52.0487791, "lng": 4.2758897 } ]
[{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#e9e9e9"},{"lightness":17}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":20}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":17}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":29},{"weight":0.2}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":18}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":21}]},{"featureType":"poi.park","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#dedede"},{"lightness":21}]},{"elementType":"labels.text.stroke","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"sa turation":36},{"color":"#333333"},{"lightness":40}]},{"elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"transit","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f2f2f2"},{"lightness":19}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":20}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":17},{"weight":1.2}]}]

Documenten

Vragen of een bezichtiging plannen?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier, of bel 070 - 331 97 99.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Bewijs dat u geen robot bent. Hoeveel is ?