Herenstraat 1, Rijswijk

Vraagprijs   € 2.395 p.m.  

Download Brochure

Omschrijving

Algemeen:

het betreft hier een hoek-winkelruimte, gelegen op de begane grond, thans nog in gebruik bij een fietsenspeciaalzaak.
Huidige huurder gaat mede vanwege ruimtegebrek hun activiteiten onderbrengen in hun vestiging aan de Maanweg te Den Haag.

Locatie:

onderhavige winkelruimte is gelegen op een zichtlocatie, onderdeel van het historische winkelhart van Rijswijk en aan één van de verkeersaders (Haagweg) van – en naar het centrum van Den Haag. Aan de overzijde ook aan de Haagweg hoek Herenstraat is de ALDI gesitueerd, zijnde een van de trekkers van het winkelgebied.

Bereikbaarheid:

zowel met eigen vervoer als met openbaar vervoer is onderhavige locatie goed bereikbaar. De rijkswegen A4, A12 en A13 zijn binnen enkele autominuten bereikbaar. Op korte afstand ligt het NS Station Hollands Spoor en de opstapplaatsen voor de tramlijn 1, 15 en de buslijn 23.

VVO:

het Verhuurbaar Vloer Oppervlak omvat ca. 92 m², geheel gelegen op de begane grond.
De oppervlakten zijn gemeten op basis van de NEN 2580 .

Frontbreedte:

Herenstraat-zijde circa 13 meter;
Haagweg-zijde circa 5 meter.

Energieprestatiecertificaat:

F - label.

Bestemming:

het object valt binnen de bepalingen van het bestemmingsplan Oud Rijswijk. Binnen dit plan staat het object aangeduid als “Centrum” (artikel 4), waarbij de navolgende bestemmingen worden genoemd:

a. detailhandel;
b. dienstverlening;
c. bedrijven cat. 2 (staat van bedrijfsactiviteiten);
d. horeca (staat van horeca activiteiten).

Voor het gehele bestemmingsplan zie www.ruimtelijkeplannen.nl

N.B. het verdient aanbeveling, om ondanks deze omschrijvingen in het bestemmingsplan, het voorgenomen gebruik te toetsen bij de gemeente.

Parkeergelegenheid:

het te huren object beschikt niet over eigen parkeergelegenheid, doch aan de openbare weg zijn er in redelijke mate betaalde parkeermogelijkheden aanwezig.

Opleveringsniveau:

het object zal casco worden verhuurd, doch is voorzien van:

- eigen elektra-aansluiting, geen gasaansluiting (waterverbruik, mits redelijk in huurprijs begrepen);
- airco unit (door voorgaande gebruiker achtergelaten;
- basis elektrische installatie;
- toilet en pantry voorzieningen + warmwaterboiler.

Uitgangspunt is casco verhuur. Onderhoud e/o vervanging van de aanwezige voorzieningen en installaties is voor rekening van huurder. Genoemde voorzieningen en installaties dienen wel bij het einde van de huur in het gehuurde achter te blijven.

Overname inventaris:

de huidige huurder heeft diverse inrichtingselementen aangebracht die men graag aan een opvolgend huurder willen overdoen. Bij concrete interesse zal er een direct contact met de huidige huurder tot stand worden gebracht.

Huurvoorwaarden:

huurprijs:

€ 2.395, -- per maand te vermeerderen met de B.T.W.

B.T.W.:

huurder en verhuurder opteren voor een belaste huur en verhuur.

huurprijsbetaling:

per maand vooruit middels een automatische overboeking.

huurtermijn:

5 jaar + verlengingsperioden van telkenmale 5 jaar (opzegtermijn 12 maanden).

huurprijsaanpassing:

jaarlijks, voor het eerst 12 maanden na huuringangsdatum, zal de huurprijs worden aangepast aan de stijging van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI), reeks Alle Huishoudens (2015=100), zoals dit wordt gepubliceerd door het CBS.

in-de-plaatsstelling:

ook bestaat de mogelijkheid om het bestaande huurcontract over te nemen via een in de plaatsstellingsovereenkomst. De eerste expiratie-mogelijkheid binnen deze overeenkomst is 14 november 2024 met verlengingen van telkenmale 5 jaar (opzegtermijn 12 maanden). Huidige huur-prijsniveau is € 2.373,76 per maand te vermeerderen met de B.T.W. (prijspeil december 2022).

servicekosten:

geen. Huurder dient zelf zorg te dragen voor aansluiting op en betaling van alle nutsvoorzieningen.

waarborgsom:

bij ondertekening van de huurovereenkomst stelt huurder in handen van verhuurder een waarborgsom ter grootte van drie maanden huurverplichting inclusief een vergoeding gelijk aan de toekomstig verschuldigde B.T.W.. Over een waarborgsom wordt door verhuurder geen rente vergoed.

N.B. afhankelijk van de gegoedheid huurder kan verhuurder ten aanzien van de zekerheidstelling aanvullende voorwaarden stellen.

huuringangsdatum:

zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming.

huurovereenkomst:

indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofd huurvoorwaarden worden vervat in een standaard ROZ huurovereenkomst (of een in-de-plaatsstellingsovereenkomst) aangepast aan de eisen en wensen van de verhuurder.

voorbehoud verhuurder:

voor het aangaan van een huurovereenkomst maakt verhuurder het nadrukkelijk voorbehoud van het verkrijgen van een verhuurder conveniërend kredietinformatierapport van het bedrijf van huurder.

sleuteloverdracht:

indien huurder de huurovereenkomst heeft getekend, de waarborgsom en de eerste huurbetaling heeft voldaan zal de sleutel aan huurder worden overgedragen.

Verwerking persoonsgegevens:

bij de uitwerking van een verhuur-transactie tussen partijen informeert verhuurder de huurder en huurder verklaart alsdan ermee bekend te zijn dat verhuurder de door huurder te verstrekken persoonsgegevens verwerkt en dat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een huurovereenkomst.

Dientengevolge geeft huurder door ondertekening van een huurovereenkomst ondubbelzinnig en onvoor-waardelijk toestemming aan de verhuurder voor de verwerking van een kopie van het identiteitsbewijs van huurder. De verwerking hiervan gebeurt met het doel huurder voorafgaand en gedurende de looptijd van een huurovereenkomst te kunnen identificeren zodat kan worden nagegaan of huurder de rechtmatige gebruiker en huurder van het gehuurde is en blijft.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 2.395 p.m.
Wijk
Oud-Rijswijk
Locatie
stadscentrum / dorpskern
Postcode
2282 BN Rijswijk
Type
Winkelruimte
Bouwjaar
1929
Totaaloppervlakte
92m²
Verdiepingen
1
Front breedte
1800

Locatie

[ { "address": "Herenstraat 1", "zipCode": "2282 BN", "city": "Rijswijk", "lat": 52.0566175, "lng": 4.3376374 } ]
[{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#e9e9e9"},{"lightness":17}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":20}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":17}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":29},{"weight":0.2}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":18}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":21}]},{"featureType":"poi.park","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#dedede"},{"lightness":21}]},{"elementType":"labels.text.stroke","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"sa turation":36},{"color":"#333333"},{"lightness":40}]},{"elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"transit","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f2f2f2"},{"lightness":19}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":20}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":17},{"weight":1.2}]}]

Documenten

Vragen of een bezichtiging plannen?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier, of bel 070 - 331 97 99.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Bewijs dat u geen robot bent. Hoeveel is ?