Dorpsstraat 108 - 108a, Zoetermeer

Vraagprijs   € 460.000 k.k.  

Belegging Download Brochure

Omschrijving

Algemeen:

het betreft hier een volledig pand bestaande uit een begane grond en separaat toegankelijke bovenverdieping. De bovenverdieping is een woning met een ruim achterterras en de begane grond is een horecaruimte met terrasmogelijkheden aan de voor- en zijkant van het pand.

Beiden delen van het object zijn verhuurd en het is de bedoeling van de verkoper om dit kadastrale geheel in verhuurde staat te verkopen ‘as is, where is’.

Locatie:

de Dorpsstraat van Zoetermeer is de oude kern van het dorp en hier vinden nog steeds veel evenementen plaats. Maar vooral is het een gezellige winkelomgeving, waar je in tegenstelling tot moderne winkelcentra kunt rondlopen tussen authentieke bebouwing en een diversiteit aan winkelaanbod afgewisseld met een ruime sortering aan horecagelegenheden. Met name tref je hier de lokale retailondernemers aan afgewisseld met een landelijke winkelketen.

Historie:

de Dorpsstraat is een sfeervolle, historische straat in een nieuwestad. De straat vormt het oude centrum van de dorpen Zegwaard en Zoetermeer die in 1935 werden samengevoegd. Het dorp Zoetermeer was destijds welvarender dan Zegwaard. Dit is terug te zien aan de huizen en percelen die aan de Zoetermeerse kant van de straat een stuk ruimer zijn opgezet.

Zoetermeer kent een rijke geschiedenis in de vrachtvaart. Zo voeren er schepen van de Leidsewallen via de Noord-Aa naar de Oude Rijn. Deze schepen vervoerden graan naar de korenmolen aan de Stationsstraat en brachten winkeliers hun voorraden. Met de aanleg van het spoornetwerk en de verbeterde wegen werd deze vaarroute steeds minder druk. De laatste schippers hielden het vol tot eind jaren vijftig in de vorige eeuw. Verwijzingen naar deze tijd zijn nog steeds zichtbaar, zoals bijvoorbeeld bij de Buurvaart of de Leidse- en Delftsewallen.

De Dorpsstraat was voor de komst van de A12 dé hoofdweg tussen Den Haag en Gouda. Karren, auto’s, fietsen en bussen verdrongen elkaar, passagiers genoten van een drankje in de cafés of deden inkopen bij de verschillende ambachtelijke winkels. In de straat werd net als vandaag de dag gewoond, gewerkt, gewinkeld en gerecreëerd. Want, ook al verandert de tijd, de Dorpsstraat blijft een levendige plek waar bewoners, bezoekers en ondernemers
elkaar treffen!

Kadastrale gegevens:

Gemeente: Zegwaard;
Sectie: B;
Nummer: 6179;
Grootte perceel: 160 m2;
soort: eigen grond;
bestemming DSO: bedrijvigheid (horeca);
bouwjaar: 1985.

Metrage VVO + GO:

in opdracht van de eigenaar zijn er twee NEN 2580 meetstaten gemaakt voor het horecagedeelte met terras op de begane grond en de woonruimte met terras op de verdieping

nummer 108 (horeca)
begane grond : 95,90 m2 VVO horecaruimte;

nummer 108a (woning)
eerste verdieping: 66,40 m2 GO woonruimte;

Metrage BVO:

nummer 108 (horeca)
begane grond: 111,10 m2 BVO horecaruimte;

nummer 108a (woning)
eerste verdieping: 84,2 m2 BVO woonruimte;

Metrages terrassen:

nummer 108 (horeca)
begane grond: 45,20 m2 terrasruimte;

nummer 108a (woning)
eerste verdieping: 23,20 m2 terrasruimte;

Energielabel:

nummer 108 (horeca)
begane grond: B label (geldig tot 13 februari 2033);

nummer 108a (woning)
eerste verdieping: C label (geldig tot 13 februari 2033);

Bestemming:

het object valt binnen de bepalingen van het bestemmingsplan Stadscentrum/Dorpsstraat. Binnen dit plan staat het object aangeduid als “centrum-3” (artikel 6.1.1), waarbij onder meer de navolgende bestemmingen worden genoemd:

a. ambachtelijk bedrijf;
b. detailhandel;
c. dienstverlening;
d. maatschappelijke voorzieningen;
e. horeca.

Voor inzage in het volledige bestemmingsplan verwijzen wij naar: ruimtelijkeplannen.nl.

Opleveringsniveau:

verkoper verkoopt het appartementsrecht “as is, where is” in verhuurde staat.

Huurgegevens:

adres: Dorpsstraat 108 te Zoetermeer;
huurder: horeca-ondernemer (nadere identificatie bij ons bekend);
gebruik: ex artikel 7:290 BW als restaurant/lunchroom (cat. 1);
huuringang: 1 april 2023;
huurtermijn: 5 jaar + verlengingen van telkenmale 5 jaar;
1e expiratie: 31 maart 2028;
opzegtermijn: 12 maanden;
aanvangshuur: € 21.600, -- per jaar;
B.T.W.: van toepassing;
indexering : jaarlijks, conform CPI index, per 1 april;
waarborgsom: € 5.400, -- (staat fout in huurovereenkomst).

adres: Dorpsstraat 108a te Zoetermeer;
huurder: particulier (nadere identificatie bij ons bekend);
gebruik: woonruimte;
huuringang: 17 april 2019;
huurtermijn: onbepaalde tijd;
opzegtermijn: 1 maand;
huidige huur: € 11.340, -- per jaar ( + € 600, -- per jaar stoffering);
B.T.W.: van toepassing;
Indexering: jaarlijks, conform CPI index, per 1 april;
waarborgsom: € 995, --.

Nutsvoorzieningen:

het object beschikt over eigen nutsvoorzieningen wat gedeeld wordt gebruikt door de horeca-exploitant en de woninggebruiker.

Met betrekking tot het betalen van de gas/elektra (via Eneco) en water bijdrage, is er overeengekomen dat de huurder van het appartement een bedrag van € 160,- per maand bij gebruik door 2 personen of € 140,- per maand bij gebruik door 1 persoon zal betalen aan de huurder van de ondergelegen lunchroom. Huurders regelen de betaling onderling. Art. 10.9 is van toepassing.

Artikel 10.9 (huurovereenkomst)
Indien huurder een maandelijks voorschot voldoet aan verhuurder voor gas/water/elektra (conform art. 6 van de huurovereenkomst) geldt het volgende; als het voorschot wordt verhoogd als gevolg van een hoger verbruik of gewijzigde prijzen bij de leverancier, wordt dit doorbelast aan de huurder. Bij de jaarlijkse afrekening zullen eventuele afwijkingen ten opzichte van het voorschotbedrag ook in rekening worden gebracht bij de huurder.

Zakelijke lasten:

nummer 108 (horeca)
Bedrijven Investering Zone (BIZ 2023) € 457,50
Watersysteemheffing (2022) € 38,06
OZBE (2023) € 1.335,95

nummer 108a (woning)
OZBE (2023) € 226,33

Koopvoorwaarden:

koopsom:

€ 460.000, -- kosten koper.

B.T.W.:

het object valt niet in de B.T.W.-sfeer.

overdracht:

zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming.

notaris:

keuze koper.

koopakte:

standaard NVM-koopakte.

waarborgsom:

10 % waarborgsom binnen 14 dagen na wilsovereenstemming door koper te storten op derdenrekening van de notaris.

overige kenmerken:

de overige kenmerken zullen in de koop- c.q. overdrachtsakte worden omschreven, te weten:

het is verkoper niet bekend dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt in onderhavig object (‘as is, where is’ - clausule van toepassing).

het is verkoper niet bekend dat er sprake is van bodem- verontreiniging en er is ook geen sprake van de aanwezigheid van een ondergrondse tank t.b.v. de opslag van vloeistoffen (‘as is, where is’ - clausule van toepassing).

verkoper zijn geen voor het oog verborgen, doch aan verkoper bekende gebreken aan onderhavige onroerende zaak bekend.

verkoper zijn geen eigendom belemmerende erfdienstbaarheden dan wel kwalitatieve verplichtingen, welke zouden kunnen rusten op onderhavige onroerende zaak bekend ander dan die staan vermeld in voorgaande akten.

verkoper zijn geen belemmeringen met betrekking tot het huidige gebruik en de bestemming van onderhavige onroerende zaak (horecaruimte met woonruimte op de verdieping) bekend.

‘as is, where is’:

het object wordt verkocht en geleverd ‘as is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering door verkoper aan koper, met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken, in de staat waarin het zich ten tijde van de levering bevindt en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering. Koper doet afstand van aanspraken uit hoofde van artikel 7:15 lid 1 en 7:17 BW.

Verwerking persoonsgegevens:

bij de uitwerking van een transactie tussen partijen informeert verkoper de koper en koper verklaart alsdan ermee bekend te zijn dat verkoper de door koper te verstrekken persoonsgegevens verwerkt en dat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een koopovereenkomst.

Dientengevolge geeft koper door ondertekening van een koopovereenkomst ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk toestemming aan de verkoper voor de verwerking van een kopie van het identiteitsbewijs van koper. De verwerking hiervan gebeurt met het doel koper voorafgaand en gedurende de looptijd van een koopovereenkomst te kunnen identificeren, zodat kan worden nagegaan of koper de rechtmatige koper van het gekochte is en blijft.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 460.000 k.k.
Wijk
Centrum
Locatie
stadscentrum / dorpskern
Postcode
2712 AN Zoetermeer
Type
Horeca
Bouwjaar
1985
Soort bouw
Bestaande bouw
Totaaloppervlakte
162m²

Locatie

[ { "address": "Dorpsstraat 108", "zipCode": "2712 AN", "city": "Zoetermeer", "lat": 52.0556846, "lng": 4.4985615 } ]
[{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#e9e9e9"},{"lightness":17}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":20}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":17}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":29},{"weight":0.2}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":18}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":21}]},{"featureType":"poi.park","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#dedede"},{"lightness":21}]},{"elementType":"labels.text.stroke","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"sa turation":36},{"color":"#333333"},{"lightness":40}]},{"elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"transit","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f2f2f2"},{"lightness":19}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":20}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":17},{"weight":1.2}]}]

Documenten

Vragen of een bezichtiging plannen?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier, of bel 070 - 331 97 99.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Bewijs dat u geen robot bent. Hoeveel is ?